Home > Ambtelijke taal
Dit uit het oogpunt van

Ooit trof ik de volgende zin aan in een brief aan de Tweede Kamer. “Dit uit het oogpunt van heldere functiescheiding en ter voorkoming van belangenverstrengeling.” Wat maakt deze zin zo bijzonder? Wellicht valt het u niet meteen op, maar de zin bevat na het woordje 'dit' geen werkwoord.

 

Dat is taalkundig opmerkelijk: een zin zonder werkwoord is doorgaans immers niet compleet. Een werkwoord is “een woord dat een gebeurtenis, handeling of (overgang naar) een situatie aanduidt”, zo schrijft Yvonne Halink in ‘Taaltermen van A tot Z’. Zo is het maar net.

 

De brief gaat over gevaarlijke liften en welke instantie een defecte lift zo nodig kan verzegelen totdat reparatie heeft plaatsgevonden: het Liftinstituut of de Arbeidsinspectie. De laatste dus, want de eerste keurt alleen. De zin over dit onderscheid had moeten luiden: “Dit gebeurt uit het oogpunt van heldere functiescheiding en ter voorkoming van belangenverstrengeling.”

 

Een zin zonder werkwoord is vaak gissen wat er gebeurt. Stel dat een sportverslaggever zou schrijven: “Olympische sporter Takema doel”, wat staat daar dan? Haalt hij zijn doel? Of mist hij juist zijn doel? Of je leest ergens: “Minister dit vanwege motie over zijn notitie ouderen.” Ontraadt hij wellicht iets of steunt hij juist iets? Het zijn onwaarschijnlijke zinnen.

 

Toch zie je geregeld zinnen zonder werkwoord. Wellicht zijn die inderhaast geschreven en niet goed geredigeerd. Mogelijk gebeurt dit onder invloed van de populaire sms-taal. Die bevat doorgaans alleen korte en krachtige woorden, als het al volledige woorden zijn.

 

Hoe het ook zij, in beleidsstukken hanteren we de officiële regels voor de Nederlandse taal. Vergeet u dus het werkwoord niet. Dit uit het oogpunt van correct taalgebruik.

more…


Bewezen effectief

2. Deugdelijk bestuur (5-11-2006)

Gerichte of ongerichte hulp?

4. Vroegtijdig (15-11-2006)

5. Actualiseren (20-11-2006)

6. Daar ga ik niet over (25-11-2006)

7. Lagere verkeersintensiteiten (30-11-2006)

8. De bomen en het bos (1-12-2006)

9. Dezerzijdse visie (5-12-2006)

10. Interventies (10-12-2006)

11. Neerwaarts aanpassen (15-12-2006)

12. Kort en krachtig (20-12-2006)

13. Steunkousenuittrekapparaat (25-12-2006)

14. Voorgehangen (30-12-2006)

15. Beleidsdoorlichting (1-1-2007)

16. Haagse hospots (5-1-2007)

17. Aanhef (10-1-2007)

(18) Dubbele aanhalingstekens (15-1-2007)

19. Vraaguitval (20-1-2007)

20. Afdronk (25-1-2007)

21. Uitstroom (30-1-2007)

22. Vertraging (1-2-2007)

23. Met betrekking tot (5-2-2007)

24. Project (10-2-2007)

25. Ambulancevervoerder (15-2-2007)

26. Convenants (20-2-2007)

27. Dader gezocht (25-2-2007)

28. Toeleiding naar werk (1-3-2007)

29. De eerste klap.... (15-3-2007)

30. Veelpleger (5-3-2007)

31. Godfriedbomans (10-3-2007)

110. Stakeholder (25-2-2008)

32. Ambtelijke onderlegger (20-3-2007)

33. Mediprudentie (25-3-2007)

34. Helder (30-3-2007)

35. Europese eenwording (1-4-2007)

45. HIV of hiv ? (15 mei 2007)

36. Gebruikelijke zorg (5-4-2007)

37. Geen ja, geen nee (10-4-2007)

44. Hinder en overlast (10-5-2007)

42. Gefaseerd gelaagd toezicht (1-5-2007)

(38) Flankerend beleid (15-4-2007)

(39) Gemeengoed (20-4-2007)

40. Getallen en cijfers (25-4-2007)

41. Hiaatcijfer (30-4-2007)

43. ggz (5-5-2007)

46. Tweede verdiener (20-5-2007)

47. Ik vertrouw erop (25-5-2005)

48. Inclusief beleid (30-5-2007)

49. Informatie-uitvraag (1-6-2007)

50. Transnationalisering (5.6.2007)

55. Kopbrief (30-6-2007)

51. Jongstleden (10-6-2007)

52. Kabinet (15-6-2007)

53. Keuzedwang (20-6-2007)

54. Knutselen met steunkousen (25-6-2007)

59. Tripartiete beleidsinzet (15-7-2007)

56. Lange zinnen (1-7-2007)

57. Level III IC-afdeling (5-7-2007)

58. Lokale niveau (10-7-2007)

60. Mantelzorgmakelaar (20-7-2007)

61. Maximum prijzen (25-7-2007)

62. Meer of minder (30-7-2007)

75. Stip op de horizon (25-9-2007)

66. Op de kleintjes letten (15-8-2007)

63. Middelen (1-8-2007)

64. Omslachtig (5-8-2007)

65. Handelingsprotocol (10-8-2007)

67. Operatiegarantie (20-8-2007)

68. Procenten (25-8-2007)

69. Stakeholder (30-8-2007)

70. U (1-9-2007)

71. Budgetleed (5-9-2007)

72. Sub-Sahara-Afrikaan (10-9-2007)

73. Uitfinancieren (15-9-2007)

74. Uitgeteld (20-9-2007)

78. Vereveningscomponent (5-10-2007)

76. Uitvraag (30-9-2007)

77. Vanuit de inhoud (1-10-2007)

79. Verkregen informatie (10-10-2007)

81. Vette hap (20-10-2007)

80. Ontziedagen (15-10-2007)

82. Voorkeursziekenhuis (25-10-2007)

83. Werkvlek (30-10-2007)

84. Werkwoorden moeten werken (1-11-2007)

85. MOE-landen (5-11-2007)

86. Afzeiken (10-11-2007)

87. Autoriteit (15-11-2007)

88. Begrijpt ik u goed? (20-11-2007)

89. De ik-vorm (25-11-2007)

90. De verkeerde kerk (30-11-2007)

91. Dubbelop (1-12-2007)

92. Duidelijke taal (5-12-2007)

93. Greep in de kas (10-12-2007)

94. Aanvalsplan (15-12-2007)

95. Respijtzorg (20-12-2007)

96. Versnelde aanpak (25-12-2007)

97. Spooknota's (30-12-2007)

98. Sex op VWS (1-1-2008)

99. Samenvatting en conclusies (5-1-2008)

100. Nugger (10-1-2008)

102. Loonvraag (20-1-2008)

Motorkapoverleg

103. Sturap (25-1-2008)

104. Sociale stijging (30-1-2008)

105. Tenminste (1-2-2008)

106. Heeft beantwoordt (5-2-2008)

107. Liggend streepje (10-2-2008)

108. Minister (15-2-2008)

109. Samenspraak (20-2-2008)

111. Snoezelen (1-3-2008)

112. Zittend bestand (5-3-2008)

113. Opsommingen (10-3-2008)

114. Pilotproject (15-3-2008)

115. Het zal wel (20-3-2008)

116. Volume (25-3-2008)

117. Dor hout kappen (30-3-2008)

118. Foutje, bedankt! (1-4-2008)

121. Signaaltoezicht (15-4-2008)

119. Optimaliseren (5-4-2008)

120. Adreslozen (10-4-2008)

122. Baanopening (20-4-2008)

123. Hoofdverblijf (25-4-2008)

124. Semioverheid (30-4-2008)

125. Inzetbaarheid (1-5-2008)

129. MOK'ers (20-5-2008)

126. Werkende keten (5-5-2008)

Soft skills

128. Belangrijk speerpunt (15-5-2008)

130. Groenpluk (25-5-2008)

131. Getrouwheid (30-5-2008)

132. Discoördinatiepunten (1-6-2008)

133. Urban leisure center (5-6-2008)

134. Prutwijken (10-6-2008)

135. Reguliere arbeid (15-6-2008)

136. Marginale druk (20-6-2008)

137. Nulgroei (25-6-2008)

Arbeidsparticipatie

139. Walvis (1-7-2008)

140. Werkzekerheid (5-7-2008)

141. Zwartsparen (10-7-2008)

142. Regeldruk (15-7-2008)

143. Inkijkmodule (20-7-2008)

160. Flexwet (1-10-2009)

158. Meer (25-9-2008)

155. Afk. d.d. etc. (10-9-2009)

145. Goedgetoetst (30-7-2008)

144. UPO (25-7-2008)

Terugkoppelbijeenkomst

147. Decent work (5-8-2008)

148. Lange afspraak (10-8-2008)

Bestaanskostenbijstandsuitkeringen

150. Kleine cijfertjes (20-8-2008)

151. Schuldvluchteling (25-8-2008)

152. Verloningsfraude (30-8-2008)

153. Quick scan (1-9-2008)

154. Ter zake (5-9-2009)

156. Het zal wel (15-9-2008)

157. Cao (20-9-2008)

159. Achter de komma (30-9-2008)

Zieke vangnetter

162. Gewoonteduivel (10-10-2008)

163. Uitkeringslozen (15-10-2008)

164. Duidelijkheid geboden (20-10-2008)

165. Aan de bel trekken (25-10-2008)

166. Flankerend beleid (30-10-2008)

167. Eenmeting en verder (1-11-2008)

168. Sociaaleconomisch (5-11-2008)

169. Mijn genoegen (10-11-2008)

170. Hoge prioriteit (15-11-2008)

171. Uitvalbakken (20-11-2008)

172. Langetermijnvraagstuk (25-11-2008)

173. Punt uit (30-11-2008)

174. Goede bedoelingen (1-12-2008)

175. WTV of wtv? (5-12-2008)

Alleenverdienershuishouden

178. Werkhervatters

179. Onder andere(n) (25-12-2008)

180. Tegentrein
Deze website is powered by: Mail de webmaster hier