Home > Ambtelijke taal
163. Uitkeringslozen (15-10-2008)

 

De Raad van Werk en Inkomen (RWI), een adviesorgaan van het kabinet, vindt het de hoogste tijd om een half miljoen niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekenden aan een baan te helpen, zo lees ik in de Volkskrant. De RWI meent dat deze mensen zelf graag aan het werk willen. Ze hebben echter om uiteenlopende redenen nog geen baan. Het gaat om relatief jonge hoogopgeleide mensen en het zijn vooral vrouwen.

 

Dat is wel even schrikken. Stel, je hebt de lotto gewonnen, of een man of vrouw die heel wat geld thuis brengt, of je hebt net een stevige erfenis gekregen, en je werkt niet. Sterker nog: het bevalt je heel goed zo. En dan moet je van de RWI ineens werken. Nee, zo zit het niet. Het gaat nadrukkelijk om mensen die op zoek zijn naar werk. Als de erfenis of het geld van de lotto op zijn, de partner bij nader inzien toch niet zo rijk blijkt te zijn. Dan moet je toch weer werken voor je geld, want je hebt immers geen uitkering.

 

Niet alleen de RWI hamert daar op, ook het kabinet. De Volkskrant schrijft hierover verderop in het artikel: ‘Het kabinet heeft deze zomer aangekondigd dat sociale diensten de komende jaren 25duizend uitkeringslozen moeten opsporen en aan het werk helpen.’ Ik zie het al helemaal voor me, het uitrukken van uitkeringslozenbrigades. ‘U wilde lekker gaan fietsen vanmiddag, meneer? Lekker aan de slag in het vrijwilligerswerk? Sorry, dat kan niet, ik heb een baan voor u.’

 

Is het dan niet voldoende om te zorgen dat mensen met een uitkering aan de slag komen? De RWI vindt van niet. Weliswaar vindt de raad het nog steeds belangrijk dat mensen met een uitkering aan de slag komen, maar ‘gelet op de huidige sociaaleconomische situatie is een aanvullende strategie noodzakelijk’. Welke situatie daar nu precies aanleiding toe geeft vermeldt het artikel niet. Ik neem aan dat we door de vergrijzing straks te weinig mensen hebben om al het werk te doen. Inderdaad: ‘Het moet volgens de raad niet alleen meer gaan om het terugdringen van de uitkeringslasten, maar ook om het bestrijden van personeelstekorten.’

 

Ik hoop overigens dat niet alle uitkeringslozen een baan krijgen. Op de een of andere manier vind ik het namelijk wel een mooie term. Gelukkig blijven er altijd nog ex-uitkeringslozen over, taalkundig een schrale troost…

 


Deze website is powered by: Mail de webmaster hier