Home > Ambtelijke taal
79. Verkregen informatie (10-10-2007)

“Volgens verkregen informatie van de Rijksvoorlichtingsdienst zal met ingang van 1 januari 2006…”, las ik ooit in een antwoord op Kamervragen over het ondertitelen van een door de rijksoverheid gesponsord tv-programma, “Nederland in bedrijf”. Wat daar staat is vast niet onjuist. Toch hebben we hier te maken met een symptoom van een veelvoorkomende ziekte in ambtelijke brieven: overbodig taalgebruik.

 

De toevoeging verkregen heeft namelijk geen enkele functie en kan gewoon weg. Heeft u ooit een oordeel gegeven over niet-verkregen informatie? Dat lijkt me ook lastig want je weet dan natuurlijk niet waar het over gaat; je hebt die informatie immers niet. Alleen helderziende ambtenaren hebben in zo’n geval enig recht van spreken.

 

De brief is opgesteld met de gebundelde denkkracht van drie departementen maar ondanks dat  geen taaljuweeltje. Neem de zin: “Het gaat hierbij echter niet om een verantwoordelijkheid op programmaniveau.” Daar had beter kunnen staan: “(De staatssecretaris van OCW) is niet direct verantwoordelijk voor de programma’s.” Verder verdringt het kennelijk onvermijdelijke met betrekking tot (“met betrekking tot de toegankelijkheid van het programma..”) weer eens het eenvoudige woordje voor.

 

Een zin leest het prettigst wanneer hij begint met het onderwerp. Helaas belandt het onderwerp in ambtelijke brieven geregeld in de achterste regionen van de zin. Zo ook hier, blijkens de zin: “De eindverantwoordelijkheid voor het uit te zenden product en dus ook voor de ondertiteling ligt bij de betrokken omroeporganisatie.” Die zin had beter kunnen luiden: “De betrokken omroeporganisaties zijn verantwoordelijkheid voor het uit te zenden product en dus ook voor de ondertiteling.”

 

Het wordt hoog tijd Kamerbrieven te ondertitelen!


Deze website is powered by: Mail de webmaster hier