Home > Ambtelijke taal
10. Interventies (10-12-2006)

Een ‘interventie’ is volgens Van Dale in de eerste plaats en vooral het ingrijpen van een staat in de aangelegenheden van een andere staat. Daar zet je zo nodig een ‘interventiemacht voor in. Verder helpt de EU onze boeren nogal eens door boter tegen vaste prijzen op te kopen, de zogenoemde ’interventieboter’.

Geen spoor in Van Dale van enig gebruik van de term interventie op welk VWS-terrein dan ook. Toch duikt de term steeds vaker op in onze brieven aan de Tweede Kamer, vooral bij preventiebeleid en bij jeugdbeleid. Het probleem is dat je als lezer vaak moet gissen wat ermee bedoeld wordt. Interventie associeer je met legergroen, niet met dokterswit.

Ik kom interventies tegen om mensen van het roken of drinken af te helpen en te houden; is dat een beetje succesvol dan noemen we ze ‘bewezen effectief.’ Ook allerlei projecten om onze jeugd in het goede spoor te krijgen en te houden heten soms interventies. We gaan die interventies ‘monitoren’, zeker als het ‘proefpilots‘ zijn. Gelukkig overwegen we op nog geen enkel terrein om een troepenmacht in te zetten, tenzij je het woord ‘taskforce’ op die manier wilt vertalen. Vooralsnog gaat de bemoeizorg vreedzaam te werk.

Interventie is een term die, behalve in het ‘handboek soldaat’, thuishoort in een medische encyclopedie en het ‘handboek dokter’, niet in de beleidsstukken van VWS. Gebruik liever duidelijke taal, dus: maatregel, actie, initiatief, proef, enzovoorts. Dat is taal die de lezer begrijpt en daar gaat het om.

Moge mijn vreedzame taalkundige interventie erger voorkomen.

 


Deze website is powered by: Mail de webmaster hier