Home > Ambtelijke taal
Dit uit het oogpunt van

Ooit trof ik de volgende zin aan in een brief aan de Tweede Kamer. “Dit uit het oogpunt van heldere functiescheiding en ter voorkoming van belangenverstrengeling.” Wat maakt deze zin zo bijzonder? Wellicht valt het u niet meteen op, maar de zin bevat na het woordje 'dit' geen werkwoord.

 

Dat is taalkundig opmerkelijk: een zin zonder werkwoord is doorgaans immers niet compleet. Een werkwoord is “een woord dat een gebeurtenis, handeling of (overgang naar) een situatie aanduidt”, zo schrijft Yvonne Halink in ‘Taaltermen van A tot Z’. Zo is het maar net.

 

De brief gaat over gevaarlijke liften en welke instantie een defecte lift zo nodig kan verzegelen totdat reparatie heeft plaatsgevonden: het Liftinstituut of de Arbeidsinspectie. De laatste dus, want de eerste keurt alleen. De zin over dit onderscheid had moeten luiden: “Dit gebeurt uit het oogpunt van heldere functiescheiding en ter voorkoming van belangenverstrengeling.”

 

Een zin zonder werkwoord is vaak gissen wat er gebeurt. Stel dat een sportverslaggever zou schrijven: “Olympische sporter Takema doel”, wat staat daar dan? Haalt hij zijn doel? Of mist hij juist zijn doel? Of je leest ergens: “Minister dit vanwege motie over zijn notitie ouderen.” Ontraadt hij wellicht iets of steunt hij juist iets? Het zijn onwaarschijnlijke zinnen.

 

Toch zie je geregeld zinnen zonder werkwoord. Wellicht zijn die inderhaast geschreven en niet goed geredigeerd. Mogelijk gebeurt dit onder invloed van de populaire sms-taal. Die bevat doorgaans alleen korte en krachtige woorden, als het al volledige woorden zijn.

 

Hoe het ook zij, in beleidsstukken hanteren we de officiële regels voor de Nederlandse taal. Vergeet u dus het werkwoord niet. Dit uit het oogpunt van correct taalgebruik.


Deze website is powered by: Mail de webmaster hier