Home > Ambtelijke taal
72. Sub-Sahara-Afrikaan (10-9-2007)

De aids-epidemie woedt in Afrika vooral in landen ten zuiden van de Sahara. Dat enkele feit raakt ook de preventie en het bestrijden van seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s) in Nederland. Zo las ik in een beleidsnota dat er meer aandacht moet komen voor sub-Sahara-Afrikanen, een kennelijk vergeten groep in de preventie.

 

Sub-Sahara-Afrikaan? Tsja, dat is een gangbare term in de internationale openbare gezondheidszorg. Zelfs de Wereldbank werft medewerkers voor The Sub-Saharan Africa Transport Policy Program. In het preventiewereldje weet men welke mensen hiermee bedoeld worden.

 

Maar daarbuiten fronst menigeen, vrees ik, de wenkbrauwen. Wat bedoelen ze met die term? Sub is Latijn voor ‘onder’, het gaat dus niet om Marokkanen, Tunesiërs of Algerijnen. Het gaat om mensen uit landen ten zuiden van de Sahara. Zeg dat dan, dat is wel zo duidelijk. Maar hoe ver reikt de definitie zuidelijk van de Sahara? Is Botswana een sub-Sahara-land? En Zuid-Afrika? Antarctica wordt vast niet bedoeld.

 

De juiste schrijfwijze van de term vergt ook de nodige aandacht. Sahara-Afrikaan is een samenstelling van twee gelijkwaardige delen, in dit geval geografische termen.

 

Beide woorden krijgen dan een hoofdletter. Het liggende streepje ter verduidelijking - vanwege de klinkerbotsing van de a – verandert daar niets aan. Maar nu komt het: het voorvoegsel sub krijgt (behalve aan het begin van een zin) een kleine letter en wordt gevolgd door een streepje omdat de samenstelling met een hoofdletter begint.

 

Ik zou er niet aan beginnen, sub-Sahara-Afrikaan!


Deze website is powered by: Mail de webmaster hier