Home > Ambtelijke taal
106. Heeft beantwoordt (5-2-2008)

Het Zoetermeerse Kamerlid Nawijn stelde ooit naar aanleiding van een krantenartikel vragen over vermeende misstanden in een Zoetermeers verpleeghuis. Wat er ook zij van de situatie in het verpleeghuis, het antwoord toont in ieder geval misstanden aan in het taalgebruik van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Drie stevige taalfouten ontsieren de brief.

 

Zo vermeldt het antwoord: “De genoemde arts, huisarts V is naar mijn informatie, niet de behandelende arts van de betrokken bewoner maar heeft als manager van de behandeldienst de vragen van de commissie beantwoordt.” Het voltooid deelwoord van beantwoorden is toch echt beantwoord, ook met de nieuwe spelling.

 

Even verderop staat: “Daarnaast zijn er de structurele controle mechanisme die toezicht moeten houden op de kwaliteit van zorg.” Het gaat echter om meerdere mechanismen, nog afgezien van de onjuiste schrijfwijze: het is controlemechanisme.

 

Een belangrijk controlemechanisme voor taal is de spellingcontrole van Word. Die geeft in dit geval, opmerkelijk genoeg, niet thuis. Dan komt het aan op alertheid en gezond verstand van de auteur. Die was met z’n gedachten kennelijk bij de kerstkalkoen, het antwoord ging op 23 december de deur uit. Taalkundig is deze Kamervraag in ieder geval minder goed/matig/slecht (omcirkel het juiste antwoord) beantwoord.


Deze website is powered by: Mail de webmaster hier