Home > Ambtelijke taal
114. Pilotproject (15-3-2008)

Is pilotproject een goed Nederlands woord? Nee, wat mij betreft niet. U vindt het ook in geen enkel woordenboek. Zelfs het Prisma woordenboek Vreemde Woorden ruimt er geen plek voor in.

 

Pilotproject is een samentrekking van pilot (=proef of proefproject) en project. In feite staat er  proefprojectproject. Dat is taalkundig dubbelop en beleidsmatig wel erg vrijblijvend. Het duurt dan vast een hele tijd voordat je weet of het iets oplevert. Ik zou de term vermijden.

 

Mijn advies is ook om de term pilot niet te gebruiken. Pilot is typische adviseurstaal, vanuit de Angelsaksische wereld als een gezwel in de huid van het ambtelijke taalgebruik terechtgekomen.

Het woord staat weliswaar in de Van Dale, maar veel mensen weten waarschijnlijk niet eens wat het betekent.

 

Mag je dan geen enkel vreemd woord gebruiken. Nee, zo erg is het niet, vreemde woorden verrijken soms ook onze taal. Mijn stelregel bij vreemde woorden: is er een goed Nederlands alternatief, gebruik dat dan. Het goede alternatief is in dit geval proef of proefproject.

 

De zorg - een sector waar het wemelt van de pilots - kan in dit opzicht  een voorbeeld nemen aan de agrarische sector. Die gebruikt sinds jaar en dag de term proefprojecten. Zo krijgen bezoekers van de jaarlijkse open dag in de glastuinbouw (Kom in de Kas) vaak een keur aan proefprojecten te zien.

 

Wat in de kas kan, moet aan het bed toch ook kunnen?


Deze website is powered by: Mail de webmaster hier