Home > Ambtelijke taal
142. Regeldruk (15-7-2008)

Om de regeldruk nog verder te beperken is het uitgangspunt van de gezamenlijke BHV-regelgeving dat de bepalingen, conform de huidige BHV-bepalingen in de Arbeidsomstandighedenwet, zoveel mogelijk als doelvoorschrift worden geformuleerd, zodat maatwerk mogelijk is.

Dit is de laatste zin uit een brief van anderhalve pagina aan de Tweede Kamer over het aanpassen van regels voor bedrijfshulpverlening. Aanleiding voor de brief is onduidelijkheid voor wie bij een calamiteit de regels in de Arbeidsomstandighedenwet gelden: alleen voor werknemers of ook voor anderen die toevallig in een gebouw aanwezig zijn. Vandaar dat het kabinet hiervoor iets wil regelen.

Voorwaarde is dat het niet tot meer regeldruk mag leiden. Dat is een modieus woord en geeft aan hoeveel last organisaties en bedrijven hebben van regels van de overheid. Het kabinet wil die regeldruk omlaag brengen door regels te schrappen en bestaande regels te vereenvoudigen of samen te voegen.  Zo komt er voor de bedrijfshulpverlening één algemene maatregel van bestuur die voor drie wetten tegelijk geldt: de Arbeidsomstandighedenwet, de Woningwet en de nieuwe Wet veiligheidsregio’s.

Handig toch? Maar waarom dan zo moeilijk opgeschreven? Wat staat er nu eigenlijk in de genoemde zin? En is die ook begrijpelijk voor een lezer die iets minder ingewijd is dan de heel deskundige lezer? De zin is met 34 woorden te lang en daarnaast met een bijzin en de nodige vaktermen moeilijk te begrijpen. In feite staan er drie zaken:

Ten eerste: Het kabinet wil de overlast van regels nog verder terugdringen, minder regeldruk dus.

Ten tweede: We beperken ons in de nieuwe, gezamenlijke regels tot het formuleren van het doel, een doelvoorschrift dus. Het kabinet gaat niet vooraf alles in detail voorschrijven.

Ten derde: Elk bedrijf kan dan zelf bepalen hoe het in de eigen specifieke situatie dat doel het beste kan bereiken, maatwerk dus.

Het was dus beter geweest de genoemde zin in stukken op te knippen en wat eenvoudiger te maken. Dan had er bijvoorbeeld kunnen staan: ‘Het kabinet wil dat bedrijven en organisaties minder overlast hebben van de regels van de overheid. De regels voor bedrijfshulpverlening worden daarom samengevoegd. Daarin stelt het kabinet bovendien zoveel mogelijk het te bereiken doel vast. Niet alles wordt meer in detail voorgeschreven. Zo werkt dat nu ook al in de Arbeidsomstandighedenwet. Bedrijven kunnen de regels vervolgens zo goed mogelijk voor hun eigen situatie verder invullen.’

U ziet: geen regeldruk, geen doelvoorschrift, geen maatwerk!

 


Deze website is powered by: Mail de webmaster hier