Home > Ambtelijke taal
76. Uitvraag (30-9-2007)

Ergens gelezen: “Via het jaardocument maatschappelijke verantwoording wordt de jaarlijkse uitvraag aan verantwoordingsgegevens van instellingen vereenvoudigd, gestructureerd en samengebracht tot één jaarlijks moment van gegevensleverantie.”

 

Wat staat hier? Deze zin doet mij, nog afgezien van de hinderlijke lijdende vorm (“…wordt samengebracht..”), de wenkbrauwen op tal van punten fronsen. “Jaardocument” en “gegevensleverantie” komen niet voor in het Groene boekje en zijn geen fraai taalgebruik. Om maar niet te spreken van “een jaarlijks moment van gegevensleverantie.”

 

Het gaat mij nu om het woord “uitvraag”. Die term duikt steeds vaker op in het ambtelijk taalgebruik en staat uiteraard niet in het Groene boekje. Die heeft een adviesbureau of een ambtenaar gewoon zelf bedacht of ‘geleend’. Het voorvoegsel ‘uit’ is ook overbodig: het gaat gewoon om de vraag naar gegevens van instellingen.

 

Zo'n passage is gemakkelijk veel duidelijker te formuleren. Schtrijf dan: “Het document maatschappelijke verantwoording zorgt ervoor dat instellingen op eenvoudige en overzichtelijke wijze maar één keer per jaar gegevens moeten leveren”. Of: “Voor het document maatschappelijke verantwoording hoeven instellingen maar één keer per jaar eenvoudig en overzichtelijk gegevens te leveren.”Oh, had dat dan meteen gezegd. Dat had u en mij tijd bespaard.

 

Uitgevraagd?


Deze website is powered by: Mail de webmaster hier