Home > Ambtelijke taal
17. Aanhef (10-1-2007)

Onlangs vroeg een collega mij naar de juiste aanhef in een brief aan een getrouwde vrouw die de naam van haar man voert. Schrijf je die aan met de naam van haar man, haar meisjesnaam of beiden? Is het dus ‘Geachte mevrouw Jansen’, ‘Geachte mevrouw van Greeve’ of ‘Geachte mevrouw Jansen-van Greeve’?

De emancipatie mag dan een flink stuk gevorderd zijn in Nederland, dat geldt niet altijd voor de taal. De adviesdienst van het taalgenootschap Onze Taal (www.onzetaal.nl) adviseert in de aanhef de meisjesnaam achterwege te laten. Dat heeft overigens een praktische reden. De aanhef is een soort aanspreekvorm. Spreek iemand dus aan zoals je die ook zou begroeten bij een persoonlijke ontmoeting, aldus Onze Taal. Op straat zeg je bij een toevallige ontmoeting ook niet: ‘Dag mevrouw Jansen-van Greeve’.

Bij de adressering gaat het anders. Daar moet je zo volledig mogelijk in zijn. Het advies van Onze Taal: vermeld de meisjesnaam van een gehuwde vrouw, samen met haar voorletter(s) en eventuele titels.

Hoe zal dit over honderd jaar zijn?


Deze website is powered by: Mail de webmaster hier