Home > Ambtelijke taal
92. Duidelijke taal (5-12-2007)

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een website gemaakt om ambtenaren te helpen bij het goed en tijdig beantwoorden van burgerbrieven. De site is onderdeel van het actieplan burgerbrieven. Daarbij zijn ook andere departementen, zoals het ministerie van VWS, betrokken. Een prima initiatief, het beantwoorden van burgerbrieven is in ambtelijke organisaties nog te vaak een stiefkindje.

 

Het lovenswaardige initiatief wordt echter enigszins overschaduwd door het nogal slechte taalgebruik op de site. Dat is jammer. Een site die het motto heeft ‘heldere antwoorden, blijvend belangrijk!’ moet zich niet bedienen van termen als ‘maatregelstructuur’, ‘tips & tricks’, ‘leesbaarheidschecks’, ‘best practises’, ‘textopbouw’ en ‘textstructuur’.

 

Het is ook niet handig om de ene keer Nationale Ombudsman te schrijven en de ander keer Nationale ombudsman. Wie gidst mij naar de juiste schrijfwijze?

 

Erger nog zijn enkele basale spellingsfouten. Zo bevelen de tips & tricks je aan om actieve werkwoorden te gebruiken, dus: ‘Hij beantwoorde de brief…’ maar dat moet natuurlijk ‘beantwoordde’ zijn. En bij de tips ‘houdt de zinnen kort’ en ‘vermijdt ouderwets taalgebruik’ krijgen beide werkwoorden ten onrechte een ‘t’. De term ‘vakjargon’ is overdreven; jargon is immers al vaktaal.

 

Het actieplan is onder meer het gevolg van een kritisch rapport van de Nationale Ombudsman over het beantwoorden van burgerbrieven door de overheid. De conclusie is dat de burger nog te vaak te lang op antwoord wacht. En, zo meldt de site over burgerbrieven: ‘Ook weet hij onvoldoende was er met zijn brief of e-mail gebeurd.’ Mijn welgemeende taaladvies is: eerst jezelf helpen en dan de burger!

 

(eerder gepubliceerd op 5 december 2005 op de intranetsite van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)


Deze website is powered by: Mail de webmaster hier