Home > Ambtelijke taal
Terugkoppelbijeenkomst

 

Er wordt wat vergaderd in ambtenarenland. Vooral de maandag is traditioneel een dag rijkelijk gevuld met vergaderingen. Op die dag worden de marsorders voor de komende week uitgedeeld. Iedereen rent van bijeenkomst naar bijeenkomst, aan het eind van de dag is menig ambtenaar al weer aan een welverdiend weekend toe.

 

Maar hoe deel je al die informatie met mensen die niet bij jouw vergadering zijn geweest en wel afhankelijk zijn van die informatie, zij moeten toch ook vooruit? Daarvoor hebben we de terugkoppelbijeenkomst. Hierin wordt bijvoorbeeld in bredere kring verteld wat er elders in kleine kring afgesproken is. Mensen worden als het ware aangekoppeld aan informatie die ze nog niet hebben.

 

Zo hebben de meeste departementen maandagochtend een zogenoemde Ministerstaf, een bijeenkomst waarin de minister, de staatssecretaris en hun topambtenaren de belangrijkste zaken van de komende week bespreken. Van de besluiten in dit relatief kleine groepje zijn vele honderden ambtenaren vervolgens weer afhankelijk voor de voortgang van hun werk. Natuurlijk worden er verslagen gemaakt, maar toch leidt die ene maandagse Ministerstaf vervolgens tot talrijke terugkoppelbijeenkomsten.

 

Er wordt wat teruggekoppeld op een departement!


Deze website is powered by: Mail de webmaster hier