Home > Ambtelijke taal
104. Sociale stijging (30-1-2008)

Stenen stapelen. Dat is het traditionele beeld van stadsvernieuwing: oude huizen vervangen door nieuwe, modernere. En zie, de wijk knapt op. Maar de wijk knapt vaak niet op, omdat in die nieuwe huizen dezelfde mensen wonen als voorheen: arm, werkloos, sukkelend met gezondheid, en noem nog maar wat kwalen van de oude wijken in onze grote steden. Een dun vernis op een slechte ondergrond.

 

Beleidsmakers hebben dat ook ontdekt en zij denken er volop over na, schrijven er nota’s en adviezen over. Zo lees ik in een advies van de VROM-raad: ‘In de huidige stedelijke vernieuwing domineren projecten van ‘fysieke upgrading’ van vastgoed en initiatieven gericht op verbetering van de leefbaarheid en sociale cohesie. Met deze invulling hebben bestuurders en beleidsmakers de wens van hun bewoners om vooruit te komen te veel uit het oog verloren.’

 

En dat vooruit komen heet ‘sociale stijging’, in het jargon van de beleidsmakers.

 

Daarop richt zich dan ook volop de aandacht, niet meer alleen op het stenen stapelen. Maar zo makkelijk gaat dat niet, waarschuwt de VROM-raad: ‘In de stad ontbreken er echter treden op de diverse ‘stijgingsladders’. ‘Het is de opgave van stedelijke vernieuwing om sociale stijging via meer sporten op de ladder mogelijk te maken.’

 

Geen stenen stapelen, maar trappen lopen.

 

Daarmee is de kous niet af. Wie eenmaal vooruitgekomen is, kan niet tevreden achteroverleunend van het leven genieten elders in een mooie nieuwbouwwijk aan de rand van de stad of in de lommerrijke omgeving van een aanpalend dorp. Nee, op zo’n iemand rust de dure plicht om de vele anderen die nog hoopvol onderaan die ladder staan, verder te helpen. ‘Als sociale stijgers met succes de ladder hebben beklommen, is het van belang om hen – naar keuze – aan de stad te binden: zij vormen het sociaal kapitaal van de stad en zijn belangrijk voor de sociale stijging van anderen.’

 

Een vermoeiend gebeuren, die sociale stijging.


Deze website is powered by: Mail de webmaster hier