Home > Ambtelijke taal
166. Flankerend beleid (30-10-2008)

 

‘In het AO van 19 april jl. heb ik meegedeeld dat ik het flankerend beleid op een aantal centrale kenelementen zal monitoren’, staat er in een brief aan de Tweede Kamer over het vrij verkeer van werknemers. Een beleidsambtenaar schudt zo’n zin moeiteloos uit zijn mouw. En een parlementariër die deze leest, valt ook niet om van verbazing. Behalve wellicht van de term ‘kenelementen’, een slordige schrijfwijze van het woord ‘kernelementen’.

Maar zijn die andere termen voor andere, minder goed ingevoerde lezers wel zo duidelijk: flankerend beleid, monitoren, vrij verkeer van werknemers? Kan het bovendien op eenvoudige wijze anders?

Flankerend beleid is een populaire term voor beleidsmakers, bij de overheid, maar ook daarbuiten. De zoekmachine Google geeft 77.400 treffers. Dat is niet gering, maar dat sluit niet uit dat de kring van gebruikers beperkter is, veel ronddraaien in hetzelfde kringetje dus. Terwijl het simpel anders, begrijpelijker, kan. Een verklarende woordenlijst op internet zegt: ‘Beleid bedoeld om de uitvoering van een maatregel of wet te ondersteunen’. Het gaat dus om ondersteunende maatregelen.

Iets soortgelijks geldt voor het werkwoord monitoren. Deze uit het Engels afkomstige term scoort ook goed op het internet. Niettemin zijn goede Nederlandse alternatieven beschikbaar: goed volgen, bijhouden, in de gaten houden, beoordelen.

Vrij verkeer van werknemers is een vakterm die in het ambtelijk-politieke wereldje heel vanzelfsprekend is. Maar vraag er een gewone burger eens naar. Ik ben benieuwd hoeveel mensen spontaan kunnen zeggen: ‘Oh, dit betekent dat mensen die legaal in de Europese Unie wonen in principe ook in elk ander land van de Unie kunnen werken.’ Natuurlijk is het niet de bedoeling elke term uitentreuren uit te leggen. Bepaalde begrippen moeten na verloop van tijd ook bekend verondersteld kunnen worden. Er is helaas met een liniaal geen rechte lijn te trekken tussen algemeen bekend en onbekend.

Bij twijfel stoppen, heb ik altijd geleerd bij het autorijden. Dat zou in het taalgebruik ook een mooi uitgangspunt kunnen zijn. Oftewel, bij twijfel: uitleggen!


Deze website is powered by: Mail de webmaster hier