Home > Ambtelijke taal
159. Achter de komma (30-9-2008)

 

Het is altijd goed op de kleintjes te letten. Een bedrag met centen achter de komma verdient daarom ook een komma, bijvoorbeeld: € 25.451,73. Echter, bij een op euro’s afgerond bedrag hoeft dat niet. Dan schrijf je bij voorkeur gewoon € 25.451; geen komma dus. Toch gebruiken we die daar vaak wel.

Zo lees ik in een brief aan de Tweede Kamer: ‘Ingevolge een motie van het toenmalig Kamerlid Bakker vermeld ik dat de kosten (inclusief  BTW) van de NEA een bedrag van € 587.273,= beliepen en die van de WEA een bedrag van € 156.812,=.’ Het gaat hier twee keer om een afgerond bedrag en toch schrijven we een komma. Dit komt nogal overdreven over en is niet nodig. Hier kan eenvoudigweg staan: € 587.273 en € 156.812. Een uitzondering hierop maak je in tabellen met meerdere bedragen die wel cijfers achter de komma hebben. Dan is het beter om te schrijven € 587.273,00.

Overigens is de term belasting over de toegevoegde waarde in het aangehaalde voorbeeld onjuist afgekort, namelijk met hoofdletters: BTW. Dat gebeurt vaak, maar is het onjuist. Het is gewoon btw. Toegegeven, de regels voor hoofdlettergebruik in de Nederlandse taal zijn onoverzichtelijk en nogal veranderlijk. Daarom besteedt de inleiding van het Groene boekje, de officiële woordenlijst van de Nederlandse taal, er maar liefst zeventien (!) pagina’s aan. In die ingewikkeldheid ligt ook meteen de oplossing: raadpleeg bij twijfel het Groene boekje voor de juiste schrijfwijze. Dan heb je in ieder geval de spelling die het kabinet ons ambtenaren voorschrijft. Dichter bij huis kan haast niet.


Deze website is powered by: Mail de webmaster hier