Home > Ambtelijke taal
91. Dubbelop (1-12-2007)

 Afkortingen vormen een bron van vermaak in het ambtelijke taalgebruik. Bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is dat niet anders. Ooit gehoord van de wiv? Of van WILL? Of bent u met een medische klacht wel eens bij een Hap geweest? Een kind dat wat ernstigs mankeert kan zomaar in een PICU terechtkomen.

 

De directie FEZ laat sinds een aantal jaren een afkortingenlijst opnemen achter in de begroting en het jaarverslag. Dat geeft houvast over de juiste schrijfwijze en, als het even meezit, ook over de betekenis. Niet iedereen kent die lijst en daarom komt er op verzoek van de directie Voorlichting binnenkort een lijst op intranet. Een flexibele lijst die aan de hand van de actualiteit op ieder gewenst moment aangepast kan worden.

 

Bij de voorbereidingen voor zon lijst kom je rare dingen tegen. Zo bestaan er in drie gevallen identieke afkortingen voor verschillende wetten. Geen zinnig denkend mens geeft twee van zijn kinderen dezelfde naam, maar wij ambtenaren doen daar niet moeilijk over. We hebben twee WODs (Wet op de orgaandonatie en Wet op de dierproeven), twee WAZs (Wet afbreking zwangerschap en Wet op de ambulancezorg) en twee WMOs (Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek mensen en Wet maatschappelijke ondersteuning).

 

De laatste WAZ en WMO zijn van recente datum, dus daar hadden we zeker beter kunnen opletten. Bij de WMO was het een dubbeltje op zijn kant. Die zou eerst Dienstverleningswet heten en vervolgens WMZ, Wet maatschappelijke zorg. Die laatste term was kennelijk te zorgelijk voor woorden. Wie nog een nieuwe wet in gedachten heeft adviseer ik even goed na te denken. Wetten worden niet gedeponeerd bij het Merkenbureau, maar toch.

 

Oh ja, de wiv regelt buitengewoon pensioen voor mensen uit het Indisch verzet, WILL is een informatiesysteem voor lokaal welzijnsbeleid, Hap een huisartsenpost en een PICU in een intensive care unit voor kinderen. Het is maar dat u het weet. De mooiste afkorting? Voor mij is dat voorlopig hoed: huisartsen onder een dak. Petje af voor de bedenker!

 

(eerder gepubliceerd op 4 januari 2006 op het intranet van VWS)


Deze website is powered by: Mail de webmaster hier