Home > Ambtelijke taal
116. Volume (25-3-2008)

'Bouwplannen die bijvoorbeeld in volume afwijken van de bestaande kaders', zo lees ik in een gemeentelijke nota. Ergens verderop staat iets over 'volume-uitbreidingen bij woningen'. Wat staat daar?

 

Het woord volume is een begrip met uiteenlopende betekenissen en wordt in uiteenlopende sectoren gebruikt. Een persoon met een enorm volume is doorgaans nogal dik. Speakers met een groot volume maken veel herrie.

Het woord volume op zichzelf zegt daarom vaak niet veel. Ambtelijke teksten worden er  niet duidelijker op als de contekst waarbinnen de term wordt gebruikt niet duidelijk is. Of wanneer het begrip niet verder geduid wordt.

 

Wat is er bijvoorbeeld aan de hand met bouwkaders die in volume afwijken van de bestaande kaders? Ik neem aan dat de auteur bedoelt dat er dan meer of minder woningen gebouwd worden. Of juist kleinere of grotere woningen? De lezer blijft in het ongewisse en dat kan niet de bedoeling zijn, lijkt me. Dat geldt ook voor volume-uitbreidingen bij woningen? Bij? Grotere tuinen of schuren?

 

De auteur bedoelt het vast goed. Maar hij gaat teveel uit van zijn eigen kennis en niet van die van de lezer. Dat kan een goed ingevoerd raadslid zijn, maar even goed een nieuw raadslid dat hierover voor het eerst leest. Of een wijkbewoner die wil weten wat er bij hem in de buurt gebouwd wordt. Het is dan beter het zekere voor het onzekere te nemen, zeker met de opkomst van internet, en duidelijk te zijn. 'Er komen meer woningen dan eerder was afgesproken'; 'De woningen worden groter dan gepland was.' Daar kan een lezer iets mee. Een kleine moeite, een groot gemak.

Deze website is powered by: Mail de webmaster hier