Home > Ambtelijke taal
147. Decent work (5-8-2008)

 

Nederland is natuurlijk geen eiland en we verkeren ook taalkundig vaak in internationale wateren. Daarom vermengen vreemde woorden, vooral Engelse, zich steeds vaker met onze taal. Zo zag ik laatst een uitnodiging voor een conferentie in Den Haag van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: ‘Decent Work for All: Van wens naar realiteit’. De bedoeling van de conferentie is om het belang van de Decent Work Agenda van de Internationale Arbeidsorganisatie in Nederland te vergroten.

 

Een lofwaardig streven, maar wat is decent work? En waarom kent het eerste deel van de titel van de conferentie een Engelse term en het tweede deel een Nederlandse? En waarom spreken we van een Decent Work Agenda? Het was een kleine moeite geweest om de term in goed Nederlands te vertalen en daarbij voor het goede begrip tussen haakjes de internationaal gangbare term te vermelden. Het is niet altijd of/of, het kan ook gewoon en/en: het ene doen en het andere niet laten.

 

De vakbeweging maakt het niet zo ingewikkeld. Op de site van de FNV staat heel eenvoudig: ‘Gewoon goed werk: feiten en oplossingen.’ En een simpele uitleg. Het gaat over de naleving van elementaire arbeidsnormen als goede betaling en deugdelijke arbeidsvoorwaarden. Toch is ook de vakbeweging niet helemaal consequent want ze hekelt in datzelfde stukje op haar site het fenomeen van ‘payrollen’. En geeft daar gelukkig wel een uitleg bij: werkgevers besteden hun loonadministratie uit aan een payrollbedrijf, maar doen meteen het personeel over aan dat bedrijf. Een payrollbedrijf is kennelijk een loonadministratiekantoor.

 

Een toespraak biedt meer mogelijkheden tot uitleg dan een geschreven stuk, want minister Donner legt op de eerdergenoemde conferentie uit wat decent work is. ‘U begrijpt, het gaat om meer dan fatsoenlijk werk, het gaat om vrijheid, gelijkheid. Het gaat uiteindelijk om ‘menswaardig’ werk en de notie dat we elkaar moeten steunen bij het verzekeren daarvan.’ En de Decent Work Agenda? Daar weet de minister geen raad mee. Donner: ‘Als U hier buiten, op het Plein, mensen zou vragen wat de Decent Work Agenda is, dan ben ik bang dat u vaak te horen krijgt: ‘kweenie!’. Dat weet ik wel zeker.

 


Deze website is powered by: Mail de webmaster hier