Home > Ambtelijke taal
150. Kleine cijfertjes (20-8-2008)

 

Let op de kleine lettertjes! Welhaast iedereen kent die waarschuwing voor het lezen van contractvoorwaarden, bijsluiters van medicijnen, advertenties en noem maar op. We zijn er erg op gespitst, alertheid kan veel ellende voorkomen. Hetzelfde geldt voor cijfers: let goed op de juistheid van bedragen en data. Indien uw bank aan het eind van de maand 3 miljoen aan salaris stort is er vast iets misgegaan met de nullen voor de komma.

 

In ambtelijke stukken gaat het nog weleens mis met de cijfers. Regelmatig kom ik onjuiste bedragen of data tegen. Zo werd de minister voorgehouden dat de benoemingstermijn van een voorzitter van een bepaald zelfstandig bestuursorgaan per 1 augustus 2209 (!) afloopt. Hier is sprake van een opzienbarende doorbraak in het medisch-technologisch onderzoek naar het stoppen van verouderingsprocessen of domweg van een slordigheid.

 

In dezelfde nota wordt de minister voorgesteld een andere voorzitter voor drie jaar te herbenoemen: van 1-8-2009 tot 1-8-2009! Hier lijkt zich een geheel ander medisch wonder voor te doen, namelijk dat van versnelde degeneratie: drie jaar beleven in 24 uur. De minister heeft het ambtelijk advies niet opgevolgd. En dat is maar goed ook.

 

De les is dat we met elkaar steeds goed moeten controleren of bedragen, data en andere getallen ook kloppen in onze stukken. Mijn advies: lees een nota nog eens apart na op dit soort slordigheden, laat er desnoods een ander naar kijken. Dit voorkomt niet alleen vedel verwarring over de stand van de medische wetenschap maar ook veel lezersongemak. Kortom: let op de kleine cijfertjes!


Deze website is powered by: Mail de webmaster hier