Home > Ambtelijke taal
73. Uitfinancieren (15-9-2007)

Het Groene Boekje – de officiële woordenlijst van de Nederlandse taal - bevat bijna tien pagina's aan samenstellingen die beginnen met het voorzetsel 'uit'. Die lange lijst van bijna vierhonderd woorden begint met 'uitademen' en eindigt met 'uitzweten'. Daar lijkt weinig meer aan toe te voegen, alles is zo'n beetje wel verzonnen.

 

Maar zoals de reclame van een groot sportmerk zegt: 'Niets is onmogelijk'. En inderdaad, in een brief van het Interprovinciaal Overleg over ambulancevervoer kom ik het woord 'uitfinancieren' tegen. Het Groene Boekje kent dat woord niet: er gaapt in de laatste editie een akelige leegte tussen 'uitfilteren' en 'uitflappen'.

Het stuk waar ik deze term uit haal, maakt niet duidelijk wat uitfinancieren nu precies betekent. De context suggereert dat het gaat om 'daadwerkelijk besteden' of 'uitgeven'.

Schrijf dat dan ook zo op, zou ik denken.

 

Overigens treft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ook nog blaam dat het uitfinancieren niet lukt. De minister heeft weliswaar € 18 miljoen extra uitgetrokken voor de ambulancezorg maar de provincies - die over ambulancezorg gaan – kunnen het geld niet uitgeven; het tarievenorgaan CTG heeft een jaar nodig om een regeling te maken waarmee het geld verdeeld kan worden. Kortom: het geld is er, maar kennelijk ook weer niet. Houdini in de zorg, als de ambulances maar op tijd zijn.


Deze website is powered by: Mail de webmaster hier