Home > Ambtelijke taal
162. Gewoonteduivel (10-10-2008)

 

Een uitkering is geen vetpot. En thuiszitten evenmin een pretje, zeker niet als je kunt èn ook graag wilt werken. Het starten van een eigen bedrijf is een manier om daar iets aan te doen. De overheid stimuleert dat ook, bijvoorbeeld door ‘kredietverlening aan ondernemers die vanuit een uitkeringssituatie starten te optimaliseren’, zo lees ik in een brief van staatssecretaris Aboutaleb aan de Tweede Kamer.

 

Alle belanghebbende instituties slaan hiervoor de handen ineen. En het kost de overheid niet eens extra geld, want: ‘De Tijdelijke SZW-borgstellingsregeling startende ondernemers vanuit een uitkering kan budgetneutraal worden uitgevoerd via onder andere het inverdieneffect op het Bbz 2004.’ Oei, wat staat hier? Het Bbz is een bijstandsregeling voor zelfstandigen. In de rest van de zin slaat de ambtelijke gewoonteduivel die zonder het te beseffen alles ingewikkeld maakt, weer toe. Geen boze opzet dus, maar wel hinderlijk.

 

Dat begint al met de titel: de lezer weet niet waar die eindigt. Bij ‘borgstellingsregeling’? Bij ‘startende ondernemers’? Nee dus, bij ‘vanuit een uitkering’. Een titel van acht woorden is al aan de lange kant, maar het wordt nog lastiger als die ook niet meteen herkenbaar is. In zo’n geval kun je de titel beter cursief schrijven, dus: De Tijdelijke SZW-borgstellingsregeling startende ondernemers vanuit een uitkering. De lezer weet nu meteen dat dit deel van de zin zich onderscheidt van de rest van de zin. Dat voorkomt misverstanden.

 

Maar, zijn ‘vanuit een uitkeringssituatie’, ‘budgetneutraal’ en ‘inverdieneffect’, begrijpelijke termen? Het lijkt me niet. In ieder geval kan het op betrekkelijk simpele wijze beter. ‘Vanuit een uitkeringssituatie’ is een wel erg zakelijk term voor ‘mensen met een uitkering’, want we hebben het wel over mensen. En ‘budgetneutraal’ betekent simpelweg: het kost (de overheid) geen extra geld. Een inverdieneffect is weinig anders dan een besparing, het levert geld op. Daarvoor moet doorgaans eerst wat worden uitgegeven, maar dat verandert weinig aan de kern dat we ook iets besparen.

 

Kortom: we helpen mensen met een uitkering, het kost niks extra’s, het levert zelfs geld op. Dat is toch, ook taalkundig, een mooi inverdieneffect. Oh pardon, ik bedoel: pure winst!


Deze website is powered by: Mail de webmaster hier