Home > Ambtelijke taal
68. Procenten (25-8-2007)

De juiste schrijfwijze van percentages bezorgt menig ambtenaar kennelijk hoofdbrekens. We gebruiken in brieven aan de Kamer namelijk met grote regelmaat ten onrechte het %-teken. Het advies van alle handboeken is om in doorlopende teksten (zeg maar: een gewone brief) procent zo veel mogelijk voluit te schrijven.

 

De constatering dat “bijna alle kinderen (95%) goed met hun ouders overweg kunnen” is taalkundig dus niet juist. Het moet zijn: 95 procent. Let op: er staat een spatie tussen het getal en het woord procent.

Getallen die aan een percentage voorafgaan schrijf je overigens altijd met cijfers, ook al gaat het om een getal onder de twintig. Dus, als consequentie van de eerder aangehaalde zin, zou je kunnen zeggen dat 5 procent van de kinderen niet goed met de ouders overweg kan.

 

Het %-teken is wel toegestaan in tabellen; die gebruiken we nogal eens bij VWS, bijvoorbeeld in de begroting. Het %-teken is praktischer, het spaart ruimte en die is bij tabellen vaak schaars. Het %-teken schrijf je aan het getal vast, dus zonder spatie: 20%, 25%, 30%, et cetera.

 

Ik verwacht niet dat we het voortaan in alle brieven goed doen maar 100 procent moet wel lukken.


Deze website is powered by: Mail de webmaster hier