Home > Ambtelijke taal
172. Langetermijnvraagstuk (25-11-2008)

 

Is het nu langetermijnvraagstuk of lange termijnvraagstuk of zelfs lange termijn vraagstuk? Langetermijnvisie of lange termijnvisie of zelfs lange termijn visie? Veel mensen twijfelen over de juiste schrijfwijze van deze samenstellingen. En kiezen ervoor de woorden los van elkaar te schrijven. Of hooguit twee van de drie woorden aan elkaar. Ten onrechte.

‘De meest voorkomende fout bij samenstellingen is dat woorden als losse combinatie worden weergegeven’, schrijft Henriëtte Houët in haar Prisma Handboek van de Nederlandse taal. Als voorbeelden geeft zij: spaarloon regeling, management instrument en computer programma. Maar dit zijn heuse samenstellingen die op grond van wat zij ‘lijmregels’ noemt als één woord geschreven moeten worden, dus spaarloonregeling, managementinstrument en computerprogramma.

Maar ook voor driedelige samenstellingen gelden de lijmregels. Een oudemannenhuis is een huis voor oude mannen, een oude mannenhuis is een oud huis voor mannen. Dat laatste bedoelen we natuurlijk niet. Aan elkaar geschreven hoort oude bij mannen (oude mannen) en los van elkaar bij huis. Het maakt niet uit dat oude hierbij een bijvoeglijk naamwoord is en geen zelfstandig naamwoord.

Hetzelfde geldt dus voor een woord als langetermijnvraagstuk, ook een samenstelling met een bijvoeglijk naamwoord. We bedoelen hiermee een vraagstuk voor de lange termijn; lange hoort bij termijn en dus schrijf je de samenstelling aan elkaar. Bij langetermijnvisie is het niet anders. Dit is een visie voor de lange termijn, dus aan elkaar geschreven.

Houët verklaart in haar handboek ook hoe het komt dat wij in de Nederlandse taal woorden in samenstellingen vaak los van elkaar schrijven. Dit komt voort uit de Engelstalige praktijk waar samenstellingen vaak als losse woorden gepresenteerd. Tezamen met de vele vreemde woorden waait ook deze gewoonte over naar een klein taalgebied als het onze. Toch houden wij met onze taalregels, net als ooit dat kleine dorpje in Gallië tegen de Romeinse overmacht, voorlopig dapper stand. Met of zonder langetermijnvisie.


Deze website is powered by: Mail de webmaster hier