Home > Ambtelijke taal
74. Uitgeteld (20-9-2007)

Met de schrijfwijze van getallen wordt heel wat gegoocheld in de brieven van departementen. Het lijkt soms meer op een loterij dan op het weloverwogen hanteren van de Nederlandse taal en consequent zijn we vaak ook niet. Maar de regels zijn, toegegeven, ook niet altijd even duidelijk.

 

Zo schrijf je getallen onder de twintig in beginsel in woorden en niet met cijfers. De volgende zin die ik ooit aantrof in een brief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de Tweede Kamer over aanrijtijd van ambulances, lijkt dus onjuist: “Rotterdam Rijnmond heeft 7 standplaatsen in het centrum terwijl het met 2 standplaatsen zou afkunnen.” Het zou moeten zijn “…zeven standplaatsen…” en “…twee standplaatsen...”.

 

Maar is dat ook zo? Een andere regel zegt dat je getallen onder de twintig bij zakelijke mededelingen in cijfers dient te schrijven. Met een beetje goede wil is niet alleen bovenstaand citaat, maar alles een zakelijke mededeling en dan heeft de hoofdregel geen zin. Dat kan niet de bedoeling zijn.

 

Mijn advies is om in dit geval de getallen als woord te schrijven. Dit geeft bovendien – niet onbelangrijk - een rustiger woordbeeld op en vergemakkelijkt daarmee het lezen. Maar het blijft op je tellen passen.


Deze website is powered by: Mail de webmaster hier