Home > Ambtelijke taal
59. Tripartiete beleidsinzet (15-7-2007)

Wat gaan de overheid, werkgevers en werknemers de komende jaren doen om te zorgen dat het goed gaat met de arbeidsmarkt? Nou, bijvoorbeeld 200duizend mensen die nu nog thuis zitten, aan een baan helpen. Heel goed. En zorgen voor meer scholing van werknemers. En minder discriminatie op de arbeidsmarkt.

 

Taal kan zo simpel zijn. Je zou zeggen: verspreid de blijde boodschap met verve, te beginnen bij de titel van het stuk waarin al die fraaie doelstellingen staan. Het stuk waarover kabinet (en gemeenten), werkgevers en werknemers het in juni eens geworden op de zogenoemde participatietop. Dat stuk heet dan ook niet voor niets ……“Tripartiete beleidsinzet”! Bij een dergelijke term vergaat je de lust tot eten.

 

Tripartiete beleidsinzet is weer zo’n typisch voorbeeld van vaktaal die je beter niet kunt gebruiken. Het betekent alleen wat in een heel klein wereldje van directbetrokkenen. Maar wil je er de boer mee op, wil je uitleggen hoe goed je maatregelen zijn, dan heb je niets aan een dergelijke titel. Tripartiet wil zeggen dat je met drie partijen er de schouders onder zet, samen dus. En beleidsinzet is een tamelijk hol begrip, als je ook gewoon kunt schrijven dat je voor meer banen gaat. Waarom niet gewoon “Samen werken aan meer banen” of  “Samen voor meer banen”?

 

Wie op google kijkt, ziet dat tripartiete beleidsinzet geen populaire term is. De teller blijft steken op 264 treffers, echt weinig op de digitale snelweg. En dan zijn veel treffers nog aan het stuk zelf te danken! Het stuk is immers naar parlement en andere partijen gestuurd en die zetten het ook weer op internet. Dat stelt hogere eisen aan de leesbaarheid, wil de overheid tenminste begrijpelijk overkomen.

 

De situatie is dankzij internet nu ook heel anders dan ongeveer vijftien jaar geleden. Toen stond internet nog in de kinderschoenen. En bereikten dit soort stukken alleen de mensen die er direct mee te maken hadden. De opkomst van internet heeft dat drastisch veranderd. De beslotenheid is weg. Iedere organisatie of belanghebbende kan iets doen met een stuk als dat over de participatietop en er dankzij de digitale snelweg veel meer mensen kennis van laten nemen.

 

Dan blijkt de participatietop zelfs voor tweedehandswinkels belangrijk genoeg om er verslag van te doen! Kijk maar op internet. De branchevereniging voor Kringloopbedrijven schrijft er op de site www.kringloopwinkels.nl een uitvoerig artikel over, inclusief het vermelden van de tripartiete beleidsinzet. Alleen weet ik niet of dat laatste wel zo’n goede zaak is. Sommige termen kun je beter niet recyclen…


Deze website is powered by: Mail de webmaster hier