Home > Ambtelijke taal
4. Vroegtijdig (15-11-2006)

Het is een bijzonder woord en dat is het, vroegtijdig. Dit woord duikt geregeld op in ambtelijke stukken, vooral als het gaat over jeugd of preventie. Dan staat er bijvoorbeeld: "Het is van belang om problemen bij kinderen vroegtijdig te signaleren om later meer ellende te voorkomen."

Is dat niet een beetje overbodig taalgebruik, onnodige gewichtigdoenerij? Kun je problemen ook ‘laattijdig’ signaleren? Vroegtijdig is inderdaad meestal overbodig. Doorgaans is te volstaan met woorden als ‘tijdig’ of ‘vroeg’. Daar is niks mis mee. Bijvoorbeeld: "Het tijdig signaleren van problemen voorkomt later veel ellende." Of: "Vroeg ingrijpen bij slaapstoornissen houd je overdag wakker."

Denk overigens niet dat vroegtijdig een modieus woord is. Integendeel, het staat al heel wat jaren in de woordenboeken. Van Dale citeert zelfs de dichter Beets (1814-1903) die het toen al had over "vroegtijdige juffertjes die zich op schoenen met lange linten verheffen". Zijn collega-schrijver Van Schendel (1874-1946) zag het wat somberder in en schreef over "de overgevoeligen die zelf een toevlucht zoeken in een vroegtijdig graf."

Taal is belangrijk, maar zo ver hoeft het wat mij betreft niet te komen.

 


Deze website is powered by: Mail de webmaster hier