Home > Ambtelijke taal
77. Vanuit de inhoud (1-10-2007)

Ik was laatst op een invitational conference om de needs vast te stellen voor een evidence based taalaanpak bij de overheid. Het ging, voor de goede orde, over de Nederlandse taal. Zo’n aanpak moet ‘vanuit de inhoud’ worden ingericht.

 

Gelukkig werd ik bijtijds wakker en bleken anderen naar die genodigdenbijeenkomst te zijn geweest. En het ging niet over taal maar om het scheiden van ‘civielrechtelijke jeugdigen’ en ‘strafrechtelijke jeugdigen’; zij mogen niet meer bij elkaar zitten in justitiële inrichtingen en daarom moet een deel van het systeem van de jeugdzorg op de schop. Over de gevolgen daarvan bogen deskundigen zich en een VWS-weekbericht deed er verslag van.

 

Afgezien van de overbodige Engelse termen – invitational conference, needs, evidence based – trof mij de passage dat “het systeem vanuit de inhoud moet worden ingericht”. Je leest dat regelmatig in VWS-brieven. Kun je ook een systeem inrichten zonder enige relatie met de inhoud? Wat betekent dat nu concreet? Het weekbericht stelt dat de needs van de jeugdigen – straf (…), behandeling, eigen verantwoordelijkheid (…) en veiligheid – dan uitgangspunt zijn. Maar dat stelt mij evenmin gerust. Straf als een need van jeugdigen? Ziet u het voor u?

 

Hoe meer je in je eigen vaktaal communiceert, hoe dieper je taalkundig in een moeras verzandt. En hoe minder mensen je boodschap begrijpen. Dat mocht de conferentiepret echter niet drukken. Het betreffende weekbericht eindigt immers monter: “Aan het einde van de dag waren alle genodigden het erover eens dat deze dag heel nuttig was geweest.”


Deze website is powered by: Mail de webmaster hier