Home > Ambtelijke taal
44. Hinder en overlast (10-5-2007)

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ‘hinder’ en ‘overlast’ betekenen voor mij taalkundig hetzelfde. Het zijn in mijn beleving identieke begrippen, synoniemen. Woordenboeken laten daar ook geen misverstand over bestaan. De meeste handboeken verwijzen voor ‘hinder’ naar ‘overlast’ en omgekeerd.

 

De wetgever denkt daar anders over, zo merkt een wakkere jurist van de Voedsel en Waren Autoriteit op. Hij haalt als voorbeeld de Tabakswet aan. Die spreekt in artikel 10 en 11a nadrukkelijk over ‘hinder en overlast’ als twee afzonderlijke begrippen.

 

Weet de wetgever iets wat de taaldeskundige niet weet?

De Taaladviesdienst van het Genootschap Onze Taal, om raad gevraagd, vindt van niet. Alle toonaangevende woordenboeken, Van Dale voorop, beschouwen de woorden als synoniemen. “Alles bij elkaar lijkt het erop dat de woorden grofweg hetzelfde betekenen. Er is hooguit een gevoelsmatig verschil: overlast zou vervelender zijn dan hinder”, zo meent deze taalhulp.

 

Maar juridisch dan? Daar blijft de Taaladviesdienst het antwoord op schuldig: “Wat in juridische zin het verschil is kunnen wij helaas niet bepalen”. Wie wel?


Deze website is powered by: Mail de webmaster hier