Home > Ambtelijke taal
69. Stakeholder (30-8-2007)

Stakeholder is een Angelsaksische vakterm uit de organisatieadvieswereld die ook wel in ambtelijke stukken voor komt. Een goed Nederlands woord ervoor is 'belanghebbende', eventueel ‘direct belanghebbende’. Vermijd onnodige vreemde woorden. Daarom is het beter de Nederlandse term te gebruiken; veel mensen weten immers niet wat een stakeholder is. We schrijven bovendien ook niet shareholder maar aandeelhouder.

 

Belanghebbende is overigens een overkoepelend begrip, weinig concreet. Elk beleidsterrein heeft z'n eigen belanghebbenden. Wat voor ziekenhuizen geldt, hoeft niet te gelden voor de jeugdsector of het preventieterrein. Schrijf daarom in een brief of nota concreet om welke belanghebbenden het in dat geval gaat, dat is wel zo informatief voor de lezer.

 

Een artikel in de NRC over ziekenhuizen laat mooi zien hoe dat kan en maakt de lezer meteen bekend met de term stakeholder. "Een ziekenhuis heeft talloze belanghebbenden, stakeholders: de overheid in Den Haag en de overheid in de stad, de verzekeraars, de professionals zoals de specialisten, de patiënten." 

 

Soms is het noemen van de vakterm onvermijdelijk omdat bijvoorbeeld iedereen buiten het departement die term gebruikt. Leg in zo’n geval de term wel uit en gebruik bij voorkeur een normaal Nederlands woord. Is dat moeilijk, bijvoorbeeld bij nurse practitioner, waar nog geen echt goed Nederlands woord voor is, volsta dan met het geven van de betekenis.

 

Ga er nooit te gemakkelijk vanuit dat de lezer wel begrijpt wat een vakterm betekent.


Deze website is powered by: Mail de webmaster hier