Home > Ambtelijke taal
165. Aan de bel trekken (25-10-2008)

 

Ambtelijke nota’s kennen vaak formeel taalgebruik. Dat is op zich begrijpelijk, schrijven is bovendien iets anders dan spreken. Al te uitbundig taalgebruik past ook niet bij de overheid. In nota’s kom je dus ook zelden zinnen met uitroeptekens tegen of veelvoorkomende uitdrukkingen in het spraakgebruik.

 

Dat is jammer. Zo’n gewone uitdrukking kan heel verfrissend zijn, ook in onze ambtelijke nota’s. Af en toe gebeurt het wel. Zo tref ik in een brief aan de Tweede Kamer de volgende zin aan: ‘Deze belanghebbenden moeten dan alsnog zelf bij de Belastingdienst aan de bel trekken.’

 

Hulde aan de auteur! Hier had natuurlijk ook kunnen staan: ‘Deze belanghebbenden moeten zich dan alsnog tot de Belastingdienst wenden om uitkomst op hun verzoek te krijgen’, of iets vergelijkbaars. Maar nee hoor, ze moeten gewoon aan de bel trekken.

 

Goed voorbeeld doet volgen. Om mensen hoop te geven dat de economische crisis eindig is schrijven we dus: ‘Na regen komt zonneschijn. U kunt er straks weer lekker tegenaan!’ Of is dat al te frivool voor de overheid?


Deze website is powered by: Mail de webmaster hier