Home > Ambtelijke taal
9. Dezerzijdse visie (5-12-2006)

Het ministerie van VWS heeft mot met de Europese Commissie omdat een Nederlands ziekenfonds een behandeling in een Schots ziekenhuis weigert te vergoeden. De Commissie heeft zich daarover beklaagd. Tijd dus voor een goed gesprek, want het moet een misverstand zijn; onze wetgeving discrimineert buitenlandse instellingen niet. Het is mogelijk een foutje van het ziekenfonds.

Dat is een simpel en begrijpelijk verhaal, ware het niet dat dit verhaal in onze weekberichten zo staat opgeschreven dat je er nauwelijks iets van begrijpt. Weekberichten zijn bedoeld om de politieke en ambtelijke leiding kort en goed te informeren over actuele ontwikkelingen op VWS-gebied. Maar gebeurt dat ook altijd?

Leest u even mee in een intern weekbericht van VWS: "De Europese Commissie heeft de Nederlandse regering in gebreke gesteld inzake de weigering door ziekenfondsen om behandeling te ondergaan worden in het Schotse Castle Craigziekenhuis op grond van het feit dat het ziekenfonds geen medewerkersovereenkomst heeft gesloten met dat ziekenhuis. En ook niet om reden dat de internationale medische wetenschap de in genoemd ziekenhuis verstrekte behandeling niet als een doeltreffende behandeling erkent."

Bent u er nog? Het kennelijke probleem is met bovenstaande formulering geheel verzopen in een taalkundig moeras. Het weekbericht vervolgt: "Met de Commissie zal overleg worden gevoerd om na te gaan waar het probleem zit, aangezien de Nederlandse wetgeving naar dezerzijdse visie geen bepalingen bevat die buitenlandse zorginstellingen discrimineren. Hooguit kan er sprake zijn van een Verkeerde wetstoepassing door een individueel ziekenfonds."

De mijnerzijdse visie is dat gebrekkige taaltoepassing hier mogelijk een groter probleem is dan een schoonheidsfoutje van een ziekenfonds maar ik blijf de kwestie vol interesse volgen in onze weekberichten.

 


Deze website is powered by: Mail de webmaster hier