Home > Ambtelijke taal
110. Stakeholder (25-2-2008)

Stakeholder is een Angelsaksische vakterm uit de organisatieadvieswereld die ook wel in ambtelijke stukken voor komt. Een goed Nederlands woord ervoor is 'belanghebbende', eventueel kan ‘direct belanghebbende’ ook. Vermijd onnodige vreemde woorden. Daarom is het beter de Nederlandse term te gebruiken; veel mensen weten immers niet wat een stakeholder is. We schrijven bovendien ook niet shareholder maar aandeelhouder.

 

Belanghebbende is overigens een overkoepelend begrip, weinig concreet. Elk beleidsterrein heeft zijn eigen belanghebbenden. Wat voor ziekenhuizen geldt, hoeft niet te gelden voor de jeugdsector of het preventieterrein. Schrijf daarom in een brief of nota concreet om welke belanghebbenden het in dat betreffende geval gaat, dat is wel zo informatief voor de lezer.

 

Een artikel in de NRC over ziekenhuizen laat mooi zien hoe dat kan en maakt de lezer meteen bekend met de term stakeholder. ‘Een ziekenhuis heeft talloze belanghebbenden, stakeholders: de overheid in Den Haag en de overheid in de stad, de verzekeraars, de professionals zoals de specialisten, de patiënten.’ 

 

Soms is het noemen van de vakterm onvermijdelijk, bijvoorbeeld wanneer iedereen buiten een departement die term gebruikt. Leg in een dergelijk geval de term wel uit en gebruik bij voorkeur een normaal Nederlands woord. Is dat moeilijk, bijvoorbeeld bij nurse practitioner, waar nog geen echt goed Nederlands woord voor is, volsta dan met het geven van de betekenis. In dit geval: een gespecialiseerd verpleegkundige die beperkt ook medische taken doet.

 

Ga er nooit te gemakkelijk vanuit dat de lezer een vakterm wel begrijpt.

 


Deze website is powered by: Mail de webmaster hier