Home > Ambtelijke taal
Zieke vangnetter

Het is een prachtige term: zieke vangnetter. Maar wat bedoelen we ermee? Ik denk dan aan een visser die ziek is geworden van het binnenhalen van vervuilde sleepnetten op zijn kotter. Of aan een palingvisser die chronische jeuk krijgt van de fuiken waarmee hij zijn vis vangt. Of aan een trapezewerker die wel heel erg ongelukkig gevallen is in het circus. Zou het dat zijn?

Nee, een zieke vangnetter is geen gekwetste zeeman of palingvisser maar iemand die bij ziekte gebruik maakt van onze sociale voorzieningen als vangnet. Preciezer geformuleerd: iemand die ziek wordt, maar geen werkgever heeft, kan via de Ziektewet alsnog ziekengeld krijgen. Normaal betaalt de werkgever bij ziekte het loon een tijdje door, maar bij een uitzendkracht, een werkloze of iemand met een tijdelijk contract gaat dat niet. Die heeft immers geen gewone werkgever. De Ziektewet is dan het vangnet voor deze zieken, vandaar de term zieke vangnetter, kortweg meestal vangnetter genoemd.

Je moet het maar weten. Gelukkig leggen we het in onze stukken doorgaans redelijk goed uit. ‘De Ziektewet (ZW) voorziet in een uitkering (ziekengeld) voor speciale groepen (ex-)werknemers die bij ziekte vaak geen recht (meer) hebben op loondoorbetaling door de werkgever. Deze werknemers worden ook wel vangnetters genoemd’, staat er keurig in de Memorie van toelichting van een wetsvoorstel over vangnetters.

Wat te doen als de zieke vangnetters weer beter zijn en kunnen werken? Tsja, dan proberen we hun activering te stimuleren en hun re-integratie te ondersteunen, zodat ze zo snel mogelijk weer kunnen deelnemen aan het arbeidsproces. Zo staat het in de toelichting op het wetsvoorstel Regels tot bevordering van de activering van personen die aanspraak maken op een uitkering op grond van de Ziektewet. Oftewel, het wetsvoorstel zieke vangnetters. In gewoon Nederlands bedoelen we te zeggen: we gaan die ex-zieken zo snel mogelijk weer aan de slag helpen.

Zieke vangnetters, het lijkt een kleine vergeten groep. Maar pas op, er zijn er meer dan u denkt! In 2006 hadden gemiddeld 97.000 mensen een Ziektewetuitkering, ten minste driekwart daarvan betrof mensen zonder werkgever. Dat zijn toch twee PSV-stadions vol. Waar ze mogen genieten van wat ontspanning. Een enkeling kan wellicht ter plekke re-integreren door de bal uit het doelnet te halen. Dan wordt er dubbel gescoord!


Deze website is powered by: Mail de webmaster hier