Home > Ambtelijke taal
178. Werkhervatters

 

Een uitkering is ook niet alles. Daarom zetten we in Nederland alles op alles om te zorgen dat mensen die bijvoorbeeld gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, na verloop van tijd toch weer werken. Dit gaat met vallen en opstaan. “De meeste werkhervatters hebben nog geen stabiele positie op de arbeidsmarkt verworven”, zo staat in een brief aan de Tweede Kamer over de inkomens- en arbeidsmarktpositie van herbeoordeelden.

De lezer struikelt hier over de vaktaal. Herbeoordeelden, dat is typische vaktaal voor arbeidsongeschikt verklaarde werknemers bij wie opnieuw is gekeken of ze weer (deels) in staat zijn te werken. Een deel van hen kan dat inderdaad en slaagt er ook in een baan te vinden. Dat zijn, in het typische jargon van de sociale zekerheid, de werkhervatters; zij zijn de bloeiende loot aan de stam van de herbeoordelingen.

Bij de een is dat een blijvend succes, bij de ander niet. Het beeld is niet eenduidig, maar het aantal mensen dat na een herbeoordeling weer werkt, neemt gestaag toe. Mensen ouder dan 45 jaar, in de vaktaal de 45-plussers, blijken vaak zelfs al weer te werken als ze opnieuw gekeurd moeten worden. Niettemin is er ook wel sprake van “…werkverlies op de peilmomenten.” We bedoelen hiermee te zeggen dat sommige mensen hun baan ook weer kwijtraken.

De werkhervatters komen meestal niet meteen in een vaste baan, maar werken met een tijdelijk contract of doen uitzendwerk. Het is verklaarbaarv dat het niet meteen van een leien dakje gaat. “Dit vloeit onder andere voort uit de afstand tot de arbeidsmarkt van herbeoordeelden”, zo lees ik. Taalkundig gaat hier iets fout. Strikt genomen lees je hier dat er een heel aparte arbeidsmarkt is voor herbeoordeelden. Dat bedoelen we vast niet. We willen zeggen dat herbeoordeelden door hun afstand tot de gewone arbeidsmarkt minder snel aan werk komen. Dat ligt dan bijvoorbeeld aan gebrek aan arbeidsritme, actuele kennis en vaardigheden. Er had dus moeten staan: “Dit vloeit onder andere voort uit de afstand van herbeoordeelden tot de arbeidsmarkt.”

Een kniesoor die daar op let, denkt u. Of wellicht heeft u er gewoon overheen gelezen. Toch leidt zorgvuldig taalgebruik ook bij werkhervatting na herbeoordeling doorgaans tot een aanmerkelijke kleinere kans op werkverlies. En overigens is correctiewerk ook niet alles.


Deze website is powered by: Mail de webmaster hier