Home > Ambtelijke taal
36. Gebruikelijke zorg (5-4-2007)

 

Bent u van plan dit jaar gebruik te maken van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de AWBZ? Als het even kan niet, hoor ik u zeggen. De AWBZ is immers geen pretje om van afhankelijk te zijn. Zeker nu u eerst de gebruikelijke zorg moet opsouperen voordat u gebruik kunt maken van zorg uit de AWBZ. 

 

‘Gebruikelijke zorg’ is jargon, vaktaal die alleen mensen verstaan die beleidsmatig met de zorg te maken hebben. Het is een Nederlandse term, maar dat is ook alles. Begrijpelijk is de term geenszins. Daarvoor zijn in de praktijk horden adviseurs nodig.

 

Of toch niet? Stel: u maakt elke ochtend voordat u naar uw werk gaat keurig de bedden op, doet de afwas en zet nog even de vuilniszak buiten. Maar ineens is uw partner ziek en wilt u hulp uit de AWBZ. Maar nee, de overheid verwacht dat u de zaken die u zelf toch al deed gewoon blijft doen. U heeft geen recht op AWBZ-betaalde thuiszorg, tenzij het echt knelt: u bent zelf ook hulpbehoevend of u vliegt als piloot de helft van de maand de wereld rond. Gebruikelijke zorg staat, kortom, voorde gangbare zorg die je als gezinsleden normaal al deelt.

 

Gebruikelijke zorg mag taalkundig een vaag begrip zijn, de term heeft wel een duidelijke politieke lading. Ze doet een nadrukkelijk beroep op de eigen verantwoordelijkheid van burgers en kan zo € 250 miljoen aan collectieve uitgaven besparen.

 

Ik denk dat ik dit jaar vroeg begin met de voorjaarsschoonmaak, met of zonder gezinsleden.

 


Deze website is powered by: Mail de webmaster hier