Home > Ambtelijke taal
24. Project (10-2-2007)

"Voor de schrijfwijze c of k zijn nauwelijks regels te geven, maar als je tien keer product hebt gelezen, aarzel je op den duur niet meer", schrijft neerlandicus Jan Renkema in zijn Schrijfwijzer. Om daar opgewekt aan toe te voegen: "Gelukkig raakt de taalgebruiker snel gewend aan woordbeelden. Maar bij sommige woorden blijft men aarzelen."

Dat zal wel, maar ik ben een taalgebruiker die soms een faliekant verkeerd beeld heeft en ik raak daar inderdaad snel aan gewend. De meeste taalkundige waanvoorstellingen heb ik bij de c/k-kwestie. Al op de lagere school kwam ik daar niet uit, ik vulde bij een dictee op goed geluk maar wat in. Ik begreep ook niet waarom een duidelijke sis-klank als de c van cent in een harde k-klank als in product kon veranderen.

Het woord project is zo'n woord dat ik blind verkeerd schrijf als projekt, in de oprechte overtuiging dat dit de juiste spelling is. Een tijdje geleden overkwam mij dat weer in het nawoord van het boek 'Ik laat mijn hand niet sturen' dat ik met Othon Zimmermann heb geschreven over de ex-raadadviseur van het ministerie van VWS Henriette Roscam Abbing. In nota bene de eerste zin van dit nawoord schrijf ik dat dit boek voor ons een bijzonder projekt is geweest. Foutje, bedankt.

Tja, had ik maar beter naar de spellingcontrole van Word moeten kijken. Die slaat inderdaad keurig aan op projekt en geeft het juiste alternatief: project. De notadokter moet beter opletten in taalwonderland, dat is wel duidelijk! 

 


Deze website is powered by: Mail de webmaster hier