Home > Ambtelijke taal
158. Meer (25-9-2008)

 

Het is slechts een simpel woord van vier letters: meer. Te simpel waarschijnlijk, want het komt niet makkelijk uit de pen van een ambtenaar. Nee, die schrijft eerder: ‘De afgelopen tijd was er een stijging te zien in de uitputting van het budget’, dan: ‘Er is de afgelopen tijd meer uitgegeven.’

 

Zo lees ik in een brief van de minister aan de Tweede Kamer over de evaluatie van de Wet flexibiliteit en zekerheid (de Flexwet) de volgende zin: ‘Wat betreft de administratieve lasten gaf in de vorige evaluatie 86% van de werkgevers aan dat de Flexwet tot een toename van de administratieve lasten had geleid’. Daar kan ook gewoon staan: ‘… tot meer administratieve lasten…’.

 

Even verderop staat: ‘Het aandeel vrouwen is toegenomen (naar 65,8 %), de gemiddelde leeftijd is gedaald (naar 32,2 jaar) en het opleidingsniveau is gestegen (ongeveer 20% heeft een lager opleidingsniveau, 50% een middelbaar niveau en 30% een hoger niveau). Het is niet fout, maar het is wel onpersoonlijk. Je kunt ook schrijven: ‘Er werken steeds meer vrouwen (nu al 65,8%), zij zijn steeds jonger (nu 32,2 jaar) en beter opgeleid.’ Dat is niet alleen korter, maar leest ook anders, persoonlijker. En het is een kleine moeite om het zo op te schrijven.

 

Een woordje meer of minder, wat maakt het uit? Meer dan u denkt. Zinnen worden korter, spreken meer aan. Probeer het eens, zou ik zeggen.

 


Deze website is powered by: Mail de webmaster hier