Home > Publicaties
Publicaties

De notadokter heeft de volgende publicaties (mede) op zijn naam staan:

Zieke vangnetters; en andere taaljuwelen uit de schatkamer van de sociale zekerheid, oktober 2009, een bundel columns over ambtelijke taal, geschreven voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Reis door de Tijd, maart 1994, een bundel interviews over de geschiedenis van de directie Vreemdelingenzaken (de huidige Immigratie- en Naturalisatiedienst) van het ministerie van Justitie; tekst en eindredactie, samen met Ivo Hommes.

Margo, juni 2002, een liber amicorum ter gelegenheid van het afscheid van staatssecretaris Margo Vliegenthart van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,  eindredactie samen met Pieter Idenburg.

De notadokter is gek, juni 2004, een bundel taalcolumns van de notadokter, eerder gepubliceerd op het intranet van VWS en uitgegeven door het ministerie, tekst en eindredactie (op aanvraag gratis te verkrijgen: g.riphagen@minvws.nl)

Engels voetbal of toch maar niet?!, maart 2005, artikel in Communicatie Cases, uitgave van Kluwer, nummer 25, ISBN 90-13-0265-32; pagina 9-39 over de taalaanpak van bij het ministerie van VWS

Ik laat mijn hand niet sturen, december 2005, afscheidsboek voor raadadviseur Henriette Roscam Abbing van VWS; tekst en eindredactie samen met Othon Zimmermann.

202 stukjes, april 2006, verzamelbundel met 202 taalstukjes van dertig auteurs van het ministerie van VWS en een Tweede Kamerlid; auteur van 90 van de 202 stukjes en eindredactie samen met Alex van Kalken

Taal als teamsport; tien punten voor een deugdelijke taalaanpak, juni 2006, artikel met Roel Bekker in Platform, nummer 5, pagina 11-18; Platform is een uitgave van de Rijksvoorlichtingsdienst in de serie RVC-communicatiereeks.

 

Deze website is powered by: Mail de webmaster hier