Home > Ambtelijke taal
144. UPO (25-7-2008)

 

Heeft u het UPO al in huis? Het schijnt dat u het UPO in 2008 voor het eerst toegestuurd krijgt. Het is echter de vraag of dit ook lukt. Het juist toepassen van het UPO heeft namelijk de nodige voeten in de aarde. Daarom is het de vraag of alle noodzakelijke wijzigingen tijdig en goed verwerkt kunnen worden.

U vraagt zich ongetwijfeld af: waarover gaat dit stukje? Zo gaat dat vaker in ambtelijke stukken. Die bevatten vaak afkortingen die alleen een kleine kring van deskundigen binnen en buiten het departement begrijpt. Behoor je daar niet toe, dan is het slechts gissen. Ook voor nieuwe collega’s overigens, ik trof deze afkorting aan in een intern verslag op het departement. Ambtenaren onderschatten nogal eens dat al die afkortingen de inburgering van nieuwe ambtenaren ook bemoeilijkt.

Het is daarom zaak zo min mogelijk onbekende afkortingen te gebruiken en spaarzaam om te gaan met het introduceren van nieuwe afkortingen. Afkortingen als AOW, cao, WW mag je wel bekend veronderstellen. Maar voor een afkorting als UPO is dat zeker niet het geval. Toch kunnen we in het taalgebruik niet zonder afkortingen. We hebben ze nodig, herhalingen maken een tekst nu eenmaal saai.  Toch is het raadzaam een afkorting in ieder geval de eerste keer in een tekst voluit te schrijven. Bij een lange tekst als een beleidsnota is het handig achterin een afkortingenlijst op te nemen.

Oh ja, de afkorting UPO, wat betekent die nu?  UPO staat voor uniform pensioenoverzicht. Dat bevat volgens algemene regels informatie over onder meer het pensioen dat u hebt opgebouwd en nog op kunt bouwen. Pensioenfondsen en verzekeraars moeten die dit jaar voor het eerst het zogenoemde UPO verstrekken. Krijgt u het nieuwe pensioenoverzicht niet, bel dan eens met u pensioenfonds  en vraag naar het UPO. Hopelijk weten ze wel waarover u het heeft. Of niet. ‘Een UFO? Meneer, u ziet ze vliegen.’


Deze website is powered by: Mail de webmaster hier