Home > Ambtelijke taal
2. Deugdelijk bestuur (5-11-2006)

Het taalgevoel van Belgen, Vlamingen zo u wilt, is doorgaans beter dan dat van Nederlanders. Vlamingen gaan ook zorgvuldiger met hun taal om. Dat geldt ook voor de overheid. Zo heeft de Vlaamse deelregering in het kader van de campagne Beter Bestuurlijk Beleid een fraaie verklarende woordenlijst op Internet geplaatst (www.vlaanderen.be) waarin good governance bijvoorbeeld gewoon deugdelijk bestuur heet.

Dat doet mij deugd. In Nederland maken we die vertaalslag maar zelden. Wij spreken vaak alleen van (good) governance. Het ministerie van Financiën maakt het nog bonter en heeft het op zijn internetsite over government governance (GoGo), met alle onvermijdelijke belendende taalverminkingen van dien: GoGo-kader, GoGo-aandachtsveld, het leerstuk-GoGo.
De meeste mensen weten niet eens wat good governance is maar knikken wel instemmend wanneer erover gesproken wordt. Vraag ik eens iemand naar de betekenis, dan blijft diegene het antwoord vaak schuldig. Dat kan toch niet de bedoeling zijn van taal en ook niet van goede overheidscommunicatie.

Dan is het een zegen een VWS-brochure te lezen waar op de omslag gewoon ‘Goed bestuur in de zorg’ staat. Dit keer eens geen governance. De brochure legt de eisen uit die de nieuwe Wet toelating zorginstellingen aan zorginstellingen stelt. Hoofdstuk 1 gaat over ‘de betekenis van goed bestuur’ met tussen haakjes de term governance. Dat laatste is wel verstandig want ook al proberen we bij VWS het taalgebruik te verbeteren, het is niet goed om het taalgebruik in je omgeving volledig te negeren. Maar plaats taalvervuiling bij voorkeur, letterlijk, tussen haakjes.

De WTZi-brochure laat gelukkig zien dat het bij ons ook anders kan. Daar hoef je dus geen Vlaming of Vlaamse overheid voor te zijn.


Deze website is powered by: Mail de webmaster hier