Home > Ambtelijke taal
20. Afdronk (25-1-2007)

Voor u gelezen, proeft u deze eens?

"De ontwikkeling van de AWBZ-uitgaven was in het voorjaar van 2004 voor het kabinet aanleiding om beheersmaatregelen te nemen. Per 1 april is daarom besloten het uitgavenniveau in 2004 te beheersen. Aanbieders van AWBZ-zorg en zorgkantoren mogen in 2004 in principe geen aanvullende productieafspraken maken boven het niveau van de reeds goedgekeurde productieafspraken per 1 maart 2004. Zorgkantoren hebben vervolgens door herschikking van financiŽle ruimte allerlei knelpunten in hun regioís zelf kunnen opvangen."

Voor u geschreven, proeft u deze eens?

"De groei van de AWBZ-uitgaven dwong het kabinet in het voorjaar van 2004 tot maatregelen. Het kabinet legde daarom per 1 april 2004 de uitgaven aan banden. Zorgkantoren en aanbieders van AWBZ-zorg mochten niet meer aan zorg uitgeven dan zij op 1 maart 2004 (een maand eerder) waren overeengekomen en was goedgekeurd. Zorgkantoren hebben knelpunten in hun regioís vervolgens opgelost door geld dat zij al hadden anders te verdelen."

Welke tekst heeft een betere afdronk?


Deze website is powered by: Mail de webmaster hier