Home > Ambtelijke taal
167. Eenmeting en verder (1-11-2008)

 

Meten is weten, luidt het gezegde. Dat geldt ook voor maatregelen van de overheid. Werken onze maatregelen, of juist niet? Dat willen we meestal wel graag weten. Een mogelijkheid daarvoor is het doen van een één-meting, zo las ik laatst in een ambtelijke nota. Een één-meting staat voor de eerste keer je het effect van iets meet, na bijvoorbeeld een jaar of na een andere periode.

 

De term één-meting, of liever geschreven, eenmeting is niet bepaald populair in ons taalgebruik.

De zoekmachine Google geeft slechts 509 treffers, onder meer met een persbericht van de Pensioenkijker uit april 2005. De eenmeting is daar een onderzoek waaruit blijkt dat maar 13 procent van de Nederlanders goed op de hoogte is van het eigen pensioen. Een eenmeting wordt meestal voorafgegaan door een nulmeting: een beschrijving van de situatie zonder dat maatregelen of acties zijn genomen. Nulmeting is een redelijk ingeburgerde term; Google geeft 32.700 treffers. Uiteraard had de Pensioenkijker ook een nulmeting gehouden, in 2004.

 

Zou er nog verder gemeten worden? Ja hoor, Google geeft voor tweemeting 213 hits. Er is in Utrecht bijvoorbeeld een tweemeting geweest over de leefbaarheid en veiligheid bij een hostel voor drugsverslaafden, Wittevrouwen. Driemeting bestaat ook: 20 treffers op Google. Zo liet de driemeting van de Pensioenkijker uit maart 2007 kleine verbeteringen zien, zo blijkt uit het jaarverslag 2007 van de Pensioenkijker op www.pensioenkijker.nl

 

Waar houdt het op? Niet bij viermeting. Dat heeft 16 treffers op Google. Het wordt wel wat minder. Vijfmeting heeft nog maar 6 treffers. Zelfs zesmeting komt voor, zo blijkt uit een brief van de Rotterdamse wethouder Geluk aan de gemeenteraad over de geschatte omvang van het 'granieten bestand', de 'niet-willers’ in wat wordt genoemd ‘de vsv-populatie’. Oeps, zevenmeting komt ineens weer 15 keer voor bij Google.

 

Gelukkig stopt het bij achtmeting. Die komt weliswaar een keer voor, maar de zoekmachine wordt hierbij gefopt door een burger uit het Gelderse Malden die in een brief aan de gemeente een taalfout maakt. Hij beklaagt zich over de risico’s bij het ontwikkelen van een bouwlocatie en vraagt de gemeente ‘de Structuurvisie Malden aan te passen met in achtmeting van bovengenoemde’. Waar een goede spellingcontrole waarschijnlijk zou vragen: ‘Bedoelt u inachtneming?’laat Google zich bij de neus nemen.

 

Ik ben benieuwd welke misser ooit tot negenmeting leidt.

 

 


Deze website is powered by: Mail de webmaster hier