Home > Ambtelijke taal
62. Meer of minder (30-7-2007)

Goed schrijven is compact schrijven. Vermijd ingewikkelde zinsconstructies en omslachtige, onnodig lange formuleringen. Dat is vaak gemakkelijker dan het lijkt, maar toch handelen velen er niet naar.

 

Neem nu de woorden meer of minder. Dat zijn heel bruikbare woorden om aan te geven dat een bepaalde situatie is veranderd. Toch kom je deze woorden nauwelijks in ambtelijke brieven tegen. We schrijven ‘verlaging van de kwaliteit’ in plaats van ‘minder kwaliteit’ en ‘verhoging van de werkdruk’ wanneer we ‘meer of grotere werkdruk’ bedoelen. En we schrijven ‘vergroting van de uitgaven’ om ‘meer of hogere uitgaven’ aan te geven.

 

Dat kan dus simpel anders. Zinnen worden daardoor ook korter en taalkundig beter. Woorden als vergroting en verlaging zijn naamwoordstijl: het gebruiken (misbruiken) van een werkwoord (vergroten, verlagen) als zelfstandig naamwoord. Dat doen we liever niet in het Nederlands.

 

Gebruik daarom woorden als meer, minder, hogere, lagere, et cetera. Daarmee vang je twee vliegen in één klap. Voor minder zou ik het niet doen.


Deze website is powered by: Mail de webmaster hier