Home > Ambtelijke taal
98. Sex op VWS (1-1-2008)

Wanneer u had gedacht hier iets te lezen over seksuele uitspattingen op het ministerie tijdens de laatste sportdag dan hebt u het mis. Dit stukje gaat evenmin over bezorgde constateringen in het jaarverslag van de vertrouwenspersonen bij VWS, noch over een nieuwe cursus van de VWS Academie in het kader van persoonlijke ontwikkeling.

 

Nee, dit stukje gaat over de redenen waarom u een stukje leest. Een intrigerende titel is er daar één van. En ‘sex op VWS’ is zeker een titel die aanzet tot lezen, geef maar toe.

 

Met de meeste titels van brieven aan de Tweede Kamer is het omgekeerde het geval. Die zijn zo saai en nietszeggend, ze stimuleren zelden of nooit tot lezen. Ze geven in het beste geval nog wel het onderwerp aan maar zelden of nooit wat ermee aan de hand is en waarom ik deze brief dus zou moeten lezen.

‘Schriftelijke vragenronde’, kwam ik dezer dagen tegen. Waarover? Joost mag het weten. En wat te denken van de titel ‘Fysiotherapie’. Fijn, nu weet ik het onderwerp. Maar gaat het er goed of slecht mee? ‘Voorhang Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet’ is ook een mooie, nietszeggende titel. En wat is een ‘voorhang’?

 

Nog een paar recente voorbeelden: ‘Voortgangsrapportage implementatie EMD/WDH’, ‘Standpunt IGZ rapport "Intensieve Zorgen", ‘Meetbare criteria voor de pilots huishoudelijke verzorging’, ‘Convenant Arcares - Alzheimer Nederland’ en ‘ZonMw inventarisatie t.a.v. onderzoek in de palliatieve zorg’.

Collegae, waar is onze creativiteit? We kunnen toch echt wel beter. Probeer in ieder geval het onderwerp concreet te maken. Dus: ‘(Eindelijk) Convenant veldpartijen over aanpak dementie.’

 

Gelukkig lukt het af en toe wel. Zo kwam ik onlangs een brief tegen met de titel: ‘Overzicht opsporingszaken Reclametoezicht’. Dat is in ieder geval iets. Dat nodigt uit tot lezen. Nog beter zou zijn geweest: ‘Steeds meer opsporingszaken ongewenste reclame’. Als dat inderdaad ook het geval is. Want een titel moet natuurlijk altijd de lading dekken. Ik ga de brief snel lezen.

 

(Oorspronkelijk gepubliceerd in '202 stukjes; VWS-ambtenaren en een Tweede Kamerlid over taal, april 2006)


Deze website is powered by: Mail de webmaster hier