Home > Ambtelijke taal
47. Ik vertrouw erop (25-5-2005)

Departementen versturen regelmatig brieven die eindigen met de zin: “Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.” Hoezo? Mag ik dat als lezer misschien zelf uitmaken? Misschien vind ik uw brief wel waardeloos. Of is de schrijver zo overtuigd van de kwaliteit en onfeilbaarheid van zijn epistel dat de lezer geen andere keus heeft dan na lezing  voldoende te weten?

 

Mijn ervaring met ambtelijke brieven doet mij daar toch wel een beetje aan twijfelen. De informatie is echt niet altijd voldoende. Zo’n slotzin is – en zo is het vast niet bedoeld – een beetje aanmatigend. De lezer hoeft niet meer te oordelen, het oordeel staat al vast: hij is voldoende geïnformeerd.

 

Ik zie achter zo’n zin geen opzet, eerder onnadenkendheid. De zin komt bijna zonder na te denken uit de computer van de ambtenaar. Mij lijkt het beter de lezer iets meer ruimte te laten door bijvoorbeeld te schrijven: “Ik hoop dat u nu voldoende weet.” Dat klinkt een stuk prettiger.

 

Taalkundig is het ook beter. “Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben” is een beetje stijf, formeel en ouderwets taalgebruik. Dat kan simpeler en begrijpelijker. De zin “Ik hoop dat u nu voldoende weet” is niet alleen makkelijker te begrijpen maar taalkundig ook meer van deze tijd. En klantvriendelijker: ik hoop dat u het begrijpt maar u mag zelf beoordelen of dat ook zo is.

 

Ik hoop dat u nu voldoende weet hoe dit voortaan beter kan.


Deze website is powered by: Mail de webmaster hier