Home > Ambtelijke taal
170. Hoge prioriteit (15-11-2008)

 

De Tweede Kamer vraagt de minister of hij ook vindt dat het Openbaar Ministerie het bestrijden van discriminatie hoge prioriteit moet geven. Hoe hoog kan een prioriteit zijn, vraag ik me weleens af. Je hebt ook nog hogere prioriteit en als iemand echt het belang van iets wil onderstrepen spreekt hij van topprioriteit.

Het is vaak loven en bieden met het woord prioriteit. Is dat wel zo nodig? Prioriteit is volgens het woordenboek Van Dale, in wat omslachtig taalgebruik: ‘Feit of eigenschap van vooraf te gaan of de voorrang te hebben boven iets of iemand anders.’ Of: ‘Eerst moeten gebeuren’, ‘Het belangrijkste zijn’. Prioriteit, kortom, gaat al uit van voorrang, alles wat je eraan toevoegt, lijkt dus overbodig.

Toch gebeurt dat in de praktijk vaak wel. De mens wil zich graag bewijzen en voor van de mens afgeleide instituties is dat vaak niet anders. Die willen zoveel dingen doen dat we er welhaast in omkomen. Bij de overheid zijn dat beleidsvoornemens, maatregelen en acties. Die zijn allemaal belangrijk, het zijn allemaal prioriteiten of het heeft allemaal prioriteit, anders tel je niet mee. Dan is de overtreffende trap snel gevonden, uiteindelijk tot en met topprioriteit.

Of kent de ladder van ambitie nog een extra trede en zou je ook kunnen schrijven ‘de belangrijkste topprioriteit?’


Deze website is powered by: Mail de webmaster hier