Home > Ambtelijke taal
12. Kort en krachtig (20-12-2006)

Goed taalgebruik is vaak zo simpel dat mensen maar moeilijk kunnen geloven dat het ook zo kan. Menig ambtenaar doet er, van de weeromstuit of uit gewoonte, liever een schepje bovenop. Dat leidt vaak tot omslachtig taalgebruik en onnodig langere zinnen.

Neem de volgende zinnen uit een recente voortgangsrapportage over de maatschappelijke opvang: "Voor instellingen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang was dit jaar ruim € 70 mln. uit de AWBZ-middelen beschikbaar. (…) Daarmee was het mogelijk de zorg voor cliënten met zware psychische en verslavingsproblemen te verbeteren."

Dit zijn geen onduidelijke zinnen, als lezer begrijp je ongeveer wel wat de auteur bedoelt. Maar taalkundig kan het korter en eenvoudiger. Dan zijn de zinnen ook gemakkelijker en sneller te begrijpen. Begin de eerste zin bijvoorbeeld met: "Instellingen kregen dit jaar…" in plaats van "Voor instellingen… was beschikbaar". Weg voorzetsel aan het begin van de nu lekker actieve zin. En begin de tweede zin met: "De zorg …. verbeterde daardoor." Dit is korter en duidelijker. En veel gemakkelijker te realiseren dan je denkt.

Kortom: bezint eer ge begint!


Deze website is powered by: Mail de webmaster hier