Home > Ambtelijke taal
14. Voorgehangen (30-12-2006)

U hebt het vast wel eens meegemaakt: een kamer met veel rommel en weinig bergruimte. Je kunt dan een kast kopen, maar je kunt de rommel ook aan een kant van de kamer zetten en er een gordijn voor hangen. Hupsakee, uit het zicht is de rommel.

Het ambtelijke taalgebruik kent ook zon voorhangprocedure. Die werkt, grappig genoeg, precies tegenovergesteld: hij is niet bedoeld om iets aan het zicht te onttrekken maar juist om iets te laten zien. Namelijk dat we iets van plan zijn en dat we iedereen die dat wil nog een laatste kans geven op inspraak. Helaas gebruiken we de term voorhangprocedure vaak zonder hem uit te leggen, de lezer moet dan maar gissen wat wordt bedoeld.

Gelukkig kan het ook anders, zoals blijkt uit een recente brief aan de Kamer over voorgenomen wijzigingen bij de prijzen van geneesmiddelen. De brief komt van het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg, een onderaannemer van VWS. Zowel in het inleidende briefje als in de toelichting op het formele besluit staat duidelijk dat de voorhangprocedure betrokkenen nog een laatste kans geeft te reageren voordat het voornemen van kracht wordt.

Er staat: "De ontwerpregeling tot wijziging wordt gedurende zes weken na de dag van publicatie in de Staatscourant 'voorgehangen'. Gedurende deze periode hebben de belanghebbenden die rechtstreeks zijn betrokken bij de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen de gelegenheid hun zienswijze, schriftelijk of mondeling, kenbaar te maken. Voorts liggen de relevante stukken ter inzage voor hen. Op verzoek wordt informatie verstrekt over de voorgehangen maximumprijzen en de berekening daarvan."

Taalkundig is op bovenstaande passage nog wel het nodige aan te merken vanwege het stijve onnodig formele taalgebruik, Handboek Jurist 1906. Zo is "hebben de gelegenheid" natuurlijk gewoon "kunnen". En is "de ontwerpregeling tot wijziging" natuurlijk gewoon "de (voorgenomen) nieuwe regeling." De toevoeging "relevante" bij "stukken" is overbodig want wie legt er nu irrelevante stukken ter inzage? Maar dat terzijde.

De brief mag op 23 december verstuurd zijn, de voorgehangen uitleg is te beschouwen als een goed begin van het nieuwe jaar.


Deze website is powered by: Mail de webmaster hier