Home > Ambtelijke taal
143. Inkijkmodule (20-7-2008)

 

Mensen die voor een uitkering afhankelijk zijn van de Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen (UWV), willen graag weten of die organisatie uitgaat van de juiste basisgegevens bij het vaststellen van de uitkering. Daarom kan een klant die gegevens via de site van het UWV zelf inzien.

 

Voorjaar 2008 gaat hiermee iets mis. Loggen twee mensen tegelijkertijd in dan kan het zijn dat ze niet hun eigen gegevens zien maar die van de ander. Dat is natuurlijk niet de bedoeling en het UWV herstelt, mede na publicaties in de media, deze onbedoelde fout.

 

De Tweede Kamer vraagt minister Donner om opheldering en krijgt onder meer het volgende antwoord: ‘Voor de digitale inkijk voor de jaaropgave is gebruik gemaakt van een afslag van de gegevens uit het vaststellingssysteem. Door een technische fout kon het heel even gebeuren dat, als twee klanten exact tegelijkertijd in de inkijk-module inlogden, de paden ‘gekruist’ werden. Dat kan nu niet meer. Het is dus niet zo dat de gegevens die betrokkenen zagen fout waren, maar ze zagen de gegevens van iemand anders.’

 

Met deze passage is iets merkwaardigs aan de hand. Enerzijds legt de minister in begrijpelijke taal helder uit wat er aan de hand is: ‘een technische fout’, ‘het gebeurt niet meer’, ‘mensen zagen de gegevens van een ander.’ Dat is voor iedereen te volgen. Maar dan. Wat betekent een ‘afslag van de gegevens uit het vaststellingssysteem’? Wat is het vaststellingssysteem? Ik gok: het digitale gegevenssysteem waarmee het UWV de uitkeringen vaststelt. De volgende zin uit het antwoord aan de Kamer maakt duidelijk dat het daarmee wel snor zit: ‘Bij het raadplegen van de inkijkmodule wordt het vaststellingssysteem zelf niet benaderd.’ Kennelijk zijn er twee digitale opslagsystemen van gegevens die los van elkaar staan: de inkijkmodule voor de klant, het vaststellingssysteem voor het UWV zelf. Een hele geruststelling.

 

Het is echter geen geruststelling dat de brief voor inkijkmodule twee verschillende schrijfwijzen hanteert: inkijk-module en inkijkmodule. Dat is nogal slordig, doorgaans kan maar een schrijfwijze de juiste zijn. Het vaststellingssysteem van de Nederlandse taal leert dat  we twee delen van een woord dat bijvoorbeeld uit twee zelfstandige naamwoorden bestaat, doorgaans aan elkaar schrijven. Dus keukentafel en geen keuken-tafel. En beleidsnota in plaats van beleids-nota, of denkoefening in plaats van denk-oefening. In lijn met dit taalkundig inkijkje schrijf je dus ook inkijkmodule.


Deze website is powered by: Mail de webmaster hier